Regjeringa gir 11,5 millioner kroner til UiT. Husebekk: - Vi får ikke nok penger til å gjennomføre en god fusjonsprosess

– Friske penger, smekk inn på konto, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) om regjeringens tildeling. Gudmundsen kan melde om at regjeringen ønsker å styrke fusjonsarbeidet ved UiT, ved å tildele 11.5 millioner kroner.

Universitetet UIT, Universitetsområde,  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Fornøyd: Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) er fornøyd med tildelingen. 

- Det koster mye mer enn 11,6 millioner å lage et universtet av alle høgskolene vi har fusjonert med, sier UiT-rektor Anne Husebekk. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

– Jeg er fornøyd med ekstra midler til UiT for å gjennomføre fusjonsprosessen. Dette er et viktig bidrag til omstillingsarbeidet som nå pågår og vil kunne bidra til at vi kommer enklere i mål med å bygge en sterkere utdannings- og forskningsinstitusjon for landsdelen, sier Gudmundsen.

Pengepott

Pengene kommer fra kunnskapsdepartementets «SAKS»-pott på 125 millioner kroner. Saks står for «samarbeid, arbeidsdeling konsentrasjon og sammenslåing», og deles ut til høgskoler og universitet som er i fusjoneringsfaser.

Gudmundsen forteller at fusjoner koster penger.

–Alle fusjoner er krevende, og tanken bak fordelingen er at SAKS-midlene skal avhjelpe noe av den økonomiske byrden fusjonene medfører. Vi ser allerede at de nye, sterkere institusjonene, er blitt attraktive for studenter og forskningsmiljøer.

– Så dette er friske penger?

– Jepp, friske penger, rett inn på konto, sier en begeistret Gudmundsen.

Flytte på folk

– Midlene går til blant annet til reising, arbeid, investeringer. En fusjon er en ganske sammensatt prosess, og vil være naturlig man samler noen funksjoner en plass. Det betyr at man må flytte på folk og noen gå rover i vakanser. Det er en del av prosessen UiT går gjennom nå.

Glade, men...

Anne Husebekk er rektor ved UiT. Hun setter pris på bevilgningen, men mener bevilgningen er for lav.

- Vi får ikke nok penger til å gjennomføre en god fusjonsprosess. Det koster mye mer enn 11,6 millioner å lage et universtet av alle høgskolene vi har fusjonert med. Vi er glad for tilskuddet fra regjeringen, men det er ikke på langt nær nok for å dekke de reelle utgiftene i denne prosessen.

Hun viser til universitetet i Bergen som også har fått tilskudd fra SAKS-potten.

- I Bergen har universitetet fått fem millioner kroner for å fusjonere med kunsthøgskolen rett rundt hjørnet. Det er nesten halvparten av hva vi får, tilt ross for at vi har en helt annen geografi å forholde oss til, sier hun.

- Hvor mye midler mener du at dere trenger?

- Det er vel bare Nord Universitet som har regnet på det, og de kom fram til enorme beløp. Skal man ta med reise, kompetanseheving i de gamle høgskolene og alle endringene så ville nok beløpet vært tredobbelt.