Vil ikke gi støtte til Arctic Race

SV sier nei til å støtte Arctic Race med 6,4 millioner kommunale kroner.

SIER NEI: Sykkelpartiet SV sier nei til å støtte sykkelløpet Arctic Race of Norway med 6,4 millioner kroner. – Det er for mye penger – penger kommunen ikke har, sier Ingrid Marie Kielland. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

– Det er helt enkelt for mye penger for en todagers fest. Det kan vi ikke støtte, sier Ingrid Marie Kielland, SVs representant i formannskapet.

Hun mener at kommunen mangler de nødvendige midlene til å være vert for sykkelrittet med den kostnaden som er stipulert.

For høye kostnader

– Selv om vi klarer å omdisponere penger internt i kommunen, så mener vi at kostnadene er altfor høy, sier hun.

Kritikken mot den kommunale pengebruken i forbindelse med Arctic Race of Norway er ikke ny for SV, sier hun videre.

– Forrige gang var den kommunale regningen på 2,4 millioner kroner – og også da stemte vi mot å bruke så mye penger, sier hun.

Ensom stemme

– Jeg skjønner argumentene om at det er et fantastisk arrangement, men jeg liker ikke at "bordet fanger" og vi bli stilt overfor en regning som vi ikke kan påvirke, sier Kielland.

Derfor stemte hun som eneste representant i formannskapet mot innstillingen om å bruke 6,4 millioner kroner på Arctic Race.

– Om vi skal bruke penger på idrett og folkehelse er kanskje ikke Arctic Race er rett arrangement å bruke penger på for Tromsø kommune, sier hun.

Gløtter litt på døra

Hun sier imidlertid ikke 100 prosent nei til å være med på å ta regningen for sykkelfesten.

– Vi har ikke behandlet saken i kommunestyregruppa vår, og om det kommer nye opplysninger som endrer forutsetningene, kan det hende at vi endrer ståsted, sier hun.

Det vil imidlertid sitte langt inne.

Får ikke støtte

SIER JA: Arbeiderpartiets Jarle Heitmann er uenig med SV. – Verdien for Tromsø er for stor for å si nei til å bevilge midler til gjennomføring av Arctic Race, sier han. Foto: Christer Pedersen 

– Vi kan ikke se at kommunen har penger til dette – vi mangler disposisjonsfond der vi kan hente midlene, sier hun.

Kielland får ikke støtte for sitt syn fra alliansepartner Jarle Heitman i Arbeiderpartiet.

– Vi mener at bruken av de kommunale midlene kan forsvares. Det gir så mange fordeler at ulempene blir oppveid og vel så det, sier han til iTromsø.

Stor verdi for byen

Blant annet peker han på markedsføringsverdien i at Tromsø står som arrangør av det internasjonale rittet.

– Vi viser at Tromsø kan være vert for et stort idrettsarrangement, sier han.

Ifølge Heitman vil næringslivet nyte godt av tilstrømmingen av sykkelentusiaster i en periode man ellers sliter.

Lavsesong

– Vi skaper aktivitet i byen på en tid av året når det ellers ikke skjer så mye, sier han.

Administrasjonssjefen skal nå utrede hvor pengene eventuelt skal hentes fra. Heitman tror at den reelle regningen vil bli på langt mindre enn 6,4 millioner kroner.

– Jeg har forventninger om at det vi må gi i ekstra bevilgninger er på omtrent halvparten, sier Heitman.

Resten vil bli hentet via omprioriteringer internt i kommunen.

– Vi vil ha bedre oversikt over hvordan vi kan gjøre dette når Økonomirapport I kommer i vår, da vil vi vite hvor mye penger vi har til disposisjon, sier han.

Kan bruke pengene annerledes

Dette har Ingrid Kielland liten tro på.

– Jeg mener at det ikke er realistisk å forvente at kommunen skal finne pengene. Og selv om man klarer å omdisponere store deler av kostnadene innenfor egne budsjetter, så vil det gå ut over andre oppgaver, sier hun.