Vil ikke omgjøre vedtak om dette sentrumsbygget

Nå ber kommunen om nye tegninger.

  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Byutvikling opprettholder i et brev til Fylkesmannen sitt vedtak om avslag på søknaden om fasadeendring og endring av takform på Kirkegata 1 (Havnebygget).

– For å kunne ta stilling til bare fasadeendring sammenholdt med opprinnelig takform, er det behov for nye tegninger. Siden Havnebygget er et sentralt bygg i sentrum, vil endring få stor betydning i bybildet og mot Tromsøysundet. Kommunen ønsker at det sendes inn ny tegninger, skriver de i brevet.