Får penger til tursti

nyheter

Kommunen får 13.000 kroner fra Troms fylkeskommune til turvei mellom Stakkevollan og Gimle. Pengene kommer fra inndratte midler til idrettsanlegg i fylket i 2016.

Det går fram av tilskuddsbrevet fra fylkeskommunen at kommunen må bruke pengene innen to år ellers blir de inndratt, delutbetaling kan foretas når anleggsarbeidene er kommet godt i gang og sluttutbetaling foretas ikke før kontrollert regnskap er sendt inn sammen med bekreftelse på fullført arbeid.