Denne gruppen har størst risiko for å få kreft i solarium

Det er størst sannsynlighet for at unge kvinner utvikler føflekkreft ved bruk av solarium.

FARE: Det er større sannsynlighet for at man utvikler føflekkreft hvis man er kvinne under 30 år og bruker solarium. 

nyheter

Ifølge forskning.no har norske forskere kommet fram til at kvinner under 30 år, har større sjanse for å utvikle føflekkreft når de soler seg i solarium.

Dette er også kjent fra tidligere forskning, blant annet fra en australsk studie som kom fram til at sjansen for å få føflekkreft seksdobles dersom man har tatt solarium mer enn ti ganger, kontra de som aldri har gjort det.

Dette var en av grunnene til at det ble innført aldersgrense på bruk av solarium i 2012.

Fra 1. januar i år ble det påbudt at solstudioene i Norge måtte ha et system for å kontrollere alderen på dem som benyttet seg av solariet.

LES OGSÅ: Vil få ned antall føflekkreft-tilfeller

Vet ikke hvorfor

Forskerne vet ikke grunnen for at unge mennesker har større sjanser for å utvikle føflekkreft enn voksne. Én teori er at man blir utsatt for mer stråling gjennom livet dersom man benytter seg av solarium i ung alder.

Den norske studien peker også på at yngre kan være mer sårbare for strålingene.

LES OGSÅ: Kreftforeningen bekymret over økning i solariebruk

Kan bli forbudt

Ifølge Folkehelseinstituttet ligger Norge nest øverst i verden i dødelig føflekkreft. Nå mener en faggruppe ved Folkehelseinstututtet at myndighetene bør vurdere forbud mot solarier.