Moderat skredfare i Tromsø

nyheter

På Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varslingtjeneste, Varsom.no, meldes det om farenivå 2 på skredvarslet i Tromsø søndag. Skalaen går fra 1-5.

- Vind og nysnø kan gi ustabile forhold i noen bratte heng. Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og i renneformasjoner, skriver de på siden.

- Lagene er registrert i snøpakken, men har foreløpig ikke blitt observert å ha gitt noen skredaktivitet. Utviklingen av kantkornlaget fremover avhenger mye av temperaturutviklingen; mye kulde bidrar til oppbygging av disse lagene.