Widerøe kjøper nye og miljøvennlige jetfly

Flyselskapet anskaffer nye regionale jetfly som skal være miljøvennlige.

Widerøe kjøper nye fly som skal leveres i 2018.  Foto: Tor Farstad

nyheter

Det skriver Widerøe i en pressemelding mandag.

Flyselskapet opplyser at de har signert en kontrakt med Embraer om kjøp av tre regionale jetfly som skal leveres i 2018. I tillegg kommer en opsjon på levering av ytterligere 12 fly.

Moderne teknologi

Ifølge Widerøe er investeringen den mest moderne teknologien som finnes på markedet - noe som vil gi selskapet forsterket konkurransekraft.

- Widerøe har en svært profesjonell driftsorganisasjon med et av de høyeste punktlighetsnivåene blant regionale flyselskap i Europa. Dette kombinert med en ny, driftssikker og miljøvennlig flytype vil gi selskapet utviklingsmuligheter fremover i en konkurranseintensiv og krevende bransje, uttaler administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen.

I pressemeldingen opplyses det om at Embraer E190-E2 har et betydelig lavere utslipp enn dagens fly i samme kategori. Gjennom investeringen i nye fly tar Widerøe et større ansvar i klimautfordringen og skaper forutsetninger for fortsatt vekst og lønnsomhet i selskapet.

Klimautfordringen

Etter å ha vurdert en rekke flytyper falt valget på Embraer. Flyprodusenten tilbyr en familie av flymodeller som passer Widerøes strategi og markeder godt, forteller selskapet.

- Prosjektet med å få på plass denne historiske satsingen har vært en dugnad i Widerøe, der både medarbeidere og eiere har bidratt, sier Nilsen og viser til et positivt utfall av uravstemninger om nye kollektivavtaler hos både piloter og kabinansatte.

De nye flyene gir Widerøe muligheten til å videreutvikle dagens ruter og satse på nye områder, forklarer flyselskapet. Og sier videre at den nye flytypen har betydelig lavere Co2-utslipp, gir mindre støy og vil bidra til at Widerøe tar sin del av klimautfordringen. Ved å tilby flytypen vil Widerøe også være en attraktiv underleverandør til andre flyselskap som i utstrakt grad leier inn mindre fly på enkelte strekninger, står det i pressemeldingen.