Denne gruppen får oftere hjertesykdom

En ny studie viser at mennesker med depressive følelser har større sjanser for å dø av hjerte- og karsykdommer.

HJERTESYKDOM: En ny studie viser at mennesker som sliter med depresjon har like stor risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer som folk med høyt kolesterol. 

nyheter

Ifølge forskning.no så har det kommet en ny undersøkelse fra Tyskland hvor de fant en kobling mellom mennesker med depresjon og hjerte- og karsykdommer.

Forskerne fulgte nesten 3500 tyske menn i over ti år, og kunne konkludere at depressive følelser og utmattelse er klart knyttet til kortere livsglede og en større risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer.

På lik linje med fedme

Forskerne kom fram til at deprimerte hadde like stor risiko for hjertesykdom og død som mennesker med fedme eller høyt kolesterol.

Likevel er denne risikoen mindre enn som røyket, hadde diabetes eller høyt blodtrykk.

Ingen årsaksforklaring

Selv om det er gjort tidligere studier som handler om å samle inn informasjon fra mennesker og deretter se på hvilke sykdommer de får, så kan man ikke gi et ordentlig svar på årsaken til dette.