Arctic Frontiers:

– Folket skal eie havet

Både fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) var enige om at folket skulle eie havet. Men de var kanskje ikke helt enige i hvordan.

DEBATT: Torgeir Knag Fylkesnes, SV (fra venstre), Helge Nitteberg, redaktør i Nordlys og fiskeriminister Per Sandberg.Foto: Hålogaland Teater 

PANELDEBATT: Jan-Gunnar Winther (midten) mener vi må huske på å tenke bærekraftig når vi utnytter havressursene.Foto: Hålogaland Teater 

nyheter

Det har vært seminarer, debatter og foredrag i hele dag under Arctic Frontiers i Tromsø.

Mandag kveld rundet de det hele av med en god gammel havdebatt på Hålogaland Teater, hvor blant annet Per Sandberg og Torgeir Knag Fylkesnes fikk stille til debatt under ledelse av Nordlys-redaktør Helge Nitteberg.

Les alt om Arctic Frontiers her

Grunnlovsforslag

Her snakket de om regjeringens havstrategi og havmelding. Et viktig spørsmål som ofte er reist her er «hvem skal eie havet».

– Folket skal eie havet, åpnet Sandberg med, noe som Fylkesnes var enig i, men konfronterte Sandberg med hvorfor han ikke ville være med på å feste det i et grunnlovsforslag.

– Det spiller ingen rolle om det står i grunnloven eller ikke. Jeg forholder meg til det uansett, svarte Sandberg.

Ny teknologi

Taletiden til de to var begrenset til omtrent 20–25 minutter hvor de snakket mye om ny teknologi og fremtiden til den viktige fiskerieksporten i Norge, hvor Fylkesnes mente det finnes for lite penger til ansatte i nord, og at alt havner i de store selskapene i sør.

– Rettighetene sitter nok altfor langt sør, men med ny teknologi ser jeg veldig optimistisk på fremtiden, fortalte Sandberg, som brukte en stor del av hans taletid til å snakke om de teknologiske mulighetene vi kan benytte oss av i fremtiden.

Tenk grønt

I kveldens andre panel fant vi blant annet direktør for Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther.

– Vi har fortsatt veldig viktige ressurser i havet. Jeg ser nå et klart skifte fra land mot hav i matveiene til verdens befolkning, og da er det viktig å tenke bærekraftig. Vi må tenke grønt når vi satser blått, fortalte Winther.