Greenpeace varsler kamp:

– Norge ligner et u-land

Norge er et av svært få land i den industrialiserte verden som satser på økt olje- og gassproduksjon – og fremstår nesten som et u-land.
nyheter

Det mener Greenpeace Internationals øverste leder Jennifer Morgan.

Hun er i Tromsø for å delta på Arctic Frontiers.

– Det er nesten ingen andre land som gjør det samme som Norge – i de aller fleste andre i-land reduserer man sin "svarte" energisektor, sier hun.

Les alt om Arctic Frontiers her

Dømmer ut arktisk satsing

Regjeringens og oljelobbyens ambisjoner om økt petrovirksomhet i arktiske områder er ikke et miljøbevisst land som Norge verdig, mener hun.

– I utviklingsland uten andre muligheter kan man ha forståelse for en slik prioritering, men Norge har ressurser til å la være. Det burde man gjøre, sier Morgan.

Varsler kamp

Greenpeace-leder i Norge, Truls Gulowsen, sier at motstanden mot petrosatsingen i Arktis vil vokse.

– Vi har lenge hatt kampanjer mot slik virksomhet i de sårbare områdene her oppe, og det begynner å bære frukt, sier han.

Han viser blant annet til at land som Canada og USA har redusert sin aktivitet lengst i nord – og det samme har Grønland.

Grønt skifte på vei

Han sier at arbeidet mot økt petroaktivitet i Arktis vil vedvare – og er svært positiv til at meningsmålinger i Nord-Norge viser til sterk motstand.

Jennifer Morgan sier at det i USA – en av verdens største oljeprodusenter – nå er fler arbeidsplasser i den fornybare energisektoren enn det er i olje-, gass- og kullsektoren.

– Det viser at det grønne skiftet er på vei, og da er det bakstreversk å fortsette satsinger på petrosektoren, sier Morgan.

Urealistisk

Geir Seljeseth, regionsjef i Norsk Olje og Gass er – ikke uventet – uenig med Greenpeace.

– Vi har i dag et voksende energibehov. Vi trenger energi for å løfte store deler av verden ut av fattigdom – da er spørsmålet hvilken type energi vi skal bruke, sier han.

Ifølge Seljeseth er det helt urealistisk å tro at det skal komme et alternativ til petro-sektoren i overskuelig fremtid.

Atomkraft eller kull?

– Vi er avhengig av rimelig energi, som vi har sikre leveranser på – og som vi kan håndtere på en bærekraftig måte. Da er norsk gass det beste alternativet, sier han.

Han mener at alternativene er langt verre.

– Man kan selvfølgelig ta et valg om å satse på atomkraft – som man gjør i Russland – eller å bygge nye kullkraftverk som man gjør i Kina, sier han.

Kina stenger kullkraftverk

Jennifer Morgen er ikke enig i beskrivelsen, og peker på at det ikke bare er i den vestlige i-verdenen som det grønne skiftet er på vei.

– Jeg er ofte i Kina, og der har man begynt arbeidet med å snu energiproduksjonen fra kull og olje til fornybare energikilder, sier hun.

Enorme miljøproblemer

Hun viser til at Kina stenger hundrevis av kullkraftverk hvert år – enten for helt og holdent å fase ut kull, eller for å erstatte gammel teknologi med ny og mer moderne.

I Kina har man enorme problemer med luftforurensing, og store deler av matproduksjonen vil bli rammet av klimaendringer

– Det kanskje viktigste spørsmålet for kinesiske ledere i dag er å skaffe ren og ikke forurensende energi, sier Morgan.