Nå blir det farligere å ferdes i fjellet

Onsdag og torsdag øker snøskredfaren til faregrad 4, altså stor snøskredfare.

STOR SKREDFARE Som følge av mildværet som kommer, har NVE oppjustert snøskredfaren i Tromsø til stor. 

nyheter

Det melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Varslet gjelder for hele Nordland, Troms og Vest-Finnmark.

Økningen skyldes det kraftige mildværet som bringer med seg store mengder regn.

- Vi forventer at det går mange naturlig utløste skred, det vil si skred som løsner av seg selv. Noen av skredene kan bli store, sier vaktleder i Snøskredvarslingen Solveig Kosberg.

Unngå skredterreng og utløpsområder

I områder hvor nedbøren kommer som regn, vil det største skredproblemet være våte flakskred, mens det på de høyeste toppene vil legge seg store og ustabile nysnøflak i leområder.

- Det blir neppe det store turværet for å si det mildt, men for de som må ut så anbefales det å unngå helt både skredterreng og utløpsområder, sier Kosberg, og  fortsetter:

- Det vil si å holde god avstand til fjellsider som er brattere enn 30 grader. Husk at en del skred også vil ha stor rekkevidde og vil gå et godt stykke ut i slakere terreng under fjellsiden.

NVE har også gjort en vurdering av Finnmarkskysten og Øst-Finnmark, hvor man også vil få smake litt på mildværet, men ikke i like stor grad som de øvrige områdene.

- Det vil nok gå noen naturlig utløste skred også her, men ikke mange nok og store nok til at skredfaren blir høyere enn 3-betydelig.

Hvorfor øker skredfaren?

Ifølge NVE øker skredfaren med mildværet som en følge av at plussgrader gjør at bindingene mellom snøkornene i snødekket smelter og snødekket blir derfor ustabilt. Regnet er også en stor tilleggsbelastning på snødekket og fører smeltevann dypere ned i snølagene.

- Kombinasjonen av disse to faktorene gjør at sannsynligheten for skred gjerne er stor når vi får kraftig mildvær og regn slik som nå, sier Kosberg.

Den store faren for skred vil vedvare så lenge det holder seg mildt, ettersom smeltevann vil fortsette å trenge ned i snødekket.

- Faren for store naturlig utløste skred vil ikke gi seg helt før vi får minusgrader igjen, men antall skred vil gradvis reduseres, sier Kosberg.

Oppdaterte snøskredvarsler finner du på www.varsom.no