Nord-Norge opplevde en økning i turisttrafikken

November ble en god måned for overnattingsstedene i Nord-Norge.

ØKNING: November ble en god måned for overnattingstedene i Nord-Norge. Foto: Tor Farstad 

nyheter

I løpet av november i fjor ble det registrert 212.959 overnattinger på de nordnorske overnattingsstedene. Dette er en økning på omtrent 9.000 overnattinger fra samme måned året før.

Også utenlandstrafikken til Nord-Norge økte med 17 prosent i november sammenlignet med fjoråret.

Fem prosent

Nord-Norge har en noe større økning enn Norge som helhet. Der Nord-Norge økte med fem prosent på antall overnattinger, økte hele Norge med fire prosent.

I utenlandstrafikken opplevde Norge som helhet en nedgang på én prosent i november sammenlignet med året før.

Overnattinger

Ser man bort fra desember måned, har det blitt registrert 3.531.189 overnattinger i Nord-Norge i 2016. Dette er en økning på ni prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på fem prosent.