Stor fare for snøskred nå

I varslingsregion Tromsø settes snøskredfaren til faregrad 4 - stor.
nyheter

Det melder varsom.no.

I tillegg til at faregraden settes til 4 - stor, skriver Varsom.no følgende:

«Mildvær og kraftig nedbør gir omfattende ustabile forhold. Fare for naturlig utløste våte skred som kan nå vei. Unngå skredterreng».

Videre skriver det:

«Kraftig mildvær med mye vind, regn og temperaturer over null grader langt opp i fjellet gir destabilisering av snødekket. Regn opp mot 1000 moh gjør at det ventes naturlig utløste våte skred i den tidligere tørre fokksnøen som kan nå vei, og mange våte løssnøskred ellers. Tidligere observerte kantkornlag risikerer noen steder å bli aktive og føre til større skred, særlig kan belastningen fra mindre skred i overflaten trigge skred i svake lag dypere i snødekket. I høyfjellet kan det bygge seg opp store mengder ustabil fokksnø og også her er det fare for naturlig utløste skred. Det blir neppe det store turværet, men for de som må ut anbefales det å unngå skredterreng og utløpsområder. Skredfaren vurderes stigende til 4-stor utover dagen når været slår til.»

Les også: Nå blir det farligere å ferdes i fjellet.

Også i blant andre vaslingsregionene Nord-Troms, Lyngen, Sør-Troms og Indre Troms er faregraden satt til 4 - stor.

Les mer her!