Boikotter boklansering

Flere historikere har bestemt seg for å boikotte et bokseminar i Tromsø hvor boken «Norske krigsdekorasjoner» skal lanseres.

BOIKOTTES: Boken «Norske dekorasjoner», som omhandler kartleggingen av personer som ikke har blitt hedret etter sin innsats under andre verdenskrig, skal onsdag lanseres under et bokseminar på UiT. Nå har fem historikere takket nei til å delta på lanseringen av den omstridte boken.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Det skriver Klassekampen. Førstkommende onsdag skal boken lanseres under et historieseminar ved UiT – Norges arktiske universitet, hvor blant annet forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) skal være til stede.

Flere historikere har derimot bestemt seg for å boikotte bokseminaret. Tore Pryser, professor i historie ved Høgskolen i Lillehammer, sier til Klassekampen at han ikke har noen planer om å delta på arrangementet.

– Jeg ser ingen grunn til å reise til Tromsø for å kommentere en elendig historisk fremstilling, uttaler historikeren til avisa.

Bevilget 15 millioner

I 2011 skrev iTromsø flere artikler om krigshistorien i Nord-Norge. Reportasjene avdekket blant annet at til tross for at flere tusen menn deltok i kampene rundt Narvik under andre verdenskrig, er Krigskorset – en utmerkelse til de som viste en ekstraordinær innsats – delt ut til kun én person.

I april 2011 besluttet Forsvarsdepartementet å bevilge 15 millioner kroner til en gransking av samtlige krigshandlinger i Norge fra krigens utbrudd og fram til i dag. Utvalget skulle vurdere om flere fortjente Krigskorset.

Boken «Norske dekorasjoner» er et resultat av krigsdekorasjonsprosjektet som er gjort av Forsvarsdepartementet. Arbeidet med å finne dem som ikke hadde blitt dekorert for sin innsats under krigen endte med at ingen ble funnet verdig Norges høyest rangerte utmerkelse.

Det til tross for at de tre historikerne som arbeidet med prosjektet i over fem år, fikk inn over 1.300 forslag over glemte krigshelter.

Ifølge Klassekampen har historiker Kjetil Henriksen, som er en del av prosjektgruppen, forsvart seg med at de ikke har fått god nok dokumentasjon for hva den enkelte har gjort under krigen for å fortjene Krigskorset.

Føler seg ført bak lyset

– Det er tøv og viser hvor inkompetent historikerprosjektet har vært. Jeg har blant annet foreslått at motstandshelten Kai Holst burde dekoreres posthumt, og det finnes masse god dokumentasjon for innsatsen han gjorde under andre verdenskrig, sier Pryser til Klassekampen om argumentet til Henriksen.

Han forteller til avisen at han sa nei til invitasjonen om å delta på seminaret fordi han mener boken «Norske dekorasjoner» er skrevet av folk som ikke har nok kompetanse på området.

Andre historikere som har takket nei til å delta under bokseminaret er Oddmund Joakimsen, ekspert på krigshandlingene som foregikk i Narvik i 1940. Han forklarer til Klassekampen at det ikke er vanskelig å finne dokumentasjon på at personene som deltok under kampene i Narvik innfrir kravene om å få Krigskorset.

Ifølge Klassekampen kommer heller ikke referansegruppen som Forsvarsdepartementets krigsdekorasjonsprosjekt brukte. Den består av historikerne Arvid Petterson, Lars Borgersrud og Synne Corell.

Førstnevnte har uttalt til avisen at de føler seg ført bak lyset ettersom referansegruppen, som selv foreslo flere kandidater, ikke har fått innsyn i noen av navnene som ble foreslått dekorert. Pettersen mener også at begrunnelsen for at ingen blir dekorert ikke er god nok, ettersom prosjektgruppens oppgave var å grave fram dokumentasjon.