Advarer mot DAB-adapter

Fraråder bilister å ha løse DAB-adaptere i bilen.

FRARÅDES: Forsikringsselskapet Tryg anbefaler at man bytter ut den gamle FM-radioen i bilen til en ny DAB-radio. De fraråder bruk av DAB-adapter. Foto: Tryg Forsikring 

nyheter

Det er forsikringsselskapet Tryg som i en pressemelding går ut og advarer mot løse DAB-adaptere i bilen. Årsaken er at de mener bilistene ikke trenger flere dingser som distraherer dem.

Forsikringsselskapet anbefaler heller å bytte ut bilradioen og dermed unngå det de omtaler som trafikkfarlige adaptere.

Vanskelig å skifte kanal

Leder i Tryg Forsikring, Espen Opedal, forteller at selskapet går så langt som å fraråde løse DAB-adaptere i bilen. Ettersom bilistene i dag forholder seg til både mobil, GPS-skjermer og annen underholdningselektronikk i kjøretøyet, trengs det ikke flere ting som kan bidra til å distrahere sjåføren.

– Brukervennligheten til DAB-adapterne er også varierende, og dersom det for eksempel er vanskelig å skifte kanal, kan det være trafikkfarlig å bruke dem, uttaler Opedal.

Øker sjanse for ulykke

Han legger til at forsikringsselskapet allerede ser at antall eneulykker på veier har steget dramatisk de siste ti årene i Norge, noe som ifølge Opedal støttes av bransjetall fra Finans Norge.

– En del av disse ulykkene oppstår fordi sjåføren blir distrahert, for eksempel av en mobiltelefon. Et DAB-adapter vil bidra til ytterligere forstyrrelse av bilføreren og kan føre til enda flere ulykker, mener lederen i Tryg Forsikring.

Opedal minner i tillegg om at forsikringsutbetalingen kan bli redusert etter en ulykke dersom det skulle vise seg at sjåføren av bilen lot seg distrahere av for eksempel en adapter.