Nå gjenopplives studentavisen

Utropia kommer tilbake i ny drakt og vil nå ut til samtlige campuser innenfor UiT.

STYRELEDER: Kristoffer Wilhelmsen er styreleder i den nye studentavisen. Foto: Ole Martin Loe, UiT  Foto: Ole Martin Loe, UiT

nyheter

iTromsø skrev i desember at studentavisen Utropia sto i fare for å bli lagt ned etter 41 års drift, etter å ha hatt et underskudd på nesten 900.000 kroner i perioden 2010–2015.

Nå er et nytt styre på plass og studentavisen er reddet.

– Vi ordnet et nytt styre og holder på med å ansette nye personer til redaksjonen, forteller Kristoffer Wilhelmsen, som er styreleder i den nye studentavisen.

Det har også blitt vedtatt at studentavisen ikke lengre skal hete Utropia.

– Vi har valgt å kalle den for Midnattssolposten. Det er for å reflektere visjonen vi har for avisen. Midnattssolen er noe vi har i nord, og ikke bare i Tromsø. Vi synes det er viktig å ha et fokus på å forene studentene, ikke bare på campus i Tromsø, men også på campusene i blant annet Alta, Harstad og Narvik, sier Wilhelmsen.

Gis ut på alle campusene

– Betyr dette at studentavisen nå skal gis ut på alle campusene og ikke bare i Tromsø?

– Det er helt korrekt. Vi har ikke klart å nå ut med rekrutteringen vår tidligere, og vi satser nå på å få journalister med oss fra de andre campusene. Vi tenker at det er sentralt å ha én studentavis når vi er ett universitet. Vi er én stor studentmasse.

Tilbake til røttene

Utropia var kjent for å være et magasinpreget blad. Det ønsker ikke Wilhelmsen skal skje med Midnattssolposten.

– Tidligere har studentavisen vært som en avis med mer dagsaktuelt preg. Det har vi gått bort fra i de senere årene. Nå ønsker vi å gå tilbake til avisstilen, sier styrelederen som legger til at studentavisen kommer til å bli trykket i avispapir.

– Det blir en utfordring å finne dagsaktuelle saker, men det er mye som skjer på universitetet og i Nord-Norge for tiden. Dersom vi har fokus på Nord-Norge og studentene så kan dette bli bra.

Starter på bar bakke

Etter at Utropia ble lagt ned med nesten 900.000 kroner i underskudd, vil det ikke være lett å starte opp Midnattssolposten.

– Sett fra den økonomiske situasjonen som vi er i, så vil vi mest sannsynlig starte uten gjeld, men også uten egenkapital. Sånn sett står vi på bar bakke, men vi har fått innvilget driftsmidler fra studentsamskipnaden gjennom universitetet for å drifte studentavisen ett år fram i tid. Basert på vårt budsjett så vil det være nok. I tillegg vil vi fokusere på annonseinntekter og sørge for at vi i alle fall går i null, men vi ser helst at vi går i pluss, sier Wilhelmsen.

– Når ser du for deg at studentene kan lese den første utgaven av Midnattssolposten?

– Vi holder en knapp på april. Vi kan ikke bli mer ambisiøs enn som så. Akkurat nå må vi stable sammen et team, og få trykkeavtaler på plass.