Uenige om rør-regning

Krever 92.000 kroner for oppryddingsarbeid

Vann og Avløp i Tromsø kommune nekter å betale for en tett vannledning i Teaterkvartalet.
nyheter

Det fremgår av et brev som er sendt fra Vann og Avløp til entreprenører Peab.

Bakgrunnen er at det har oppstått vannlekkasjer etter at et avløpsrør er gått tett, og Peab har krevd Vann og Avløp på til sammen 92.700 kroner for å dekke arbeidet med å rydde opp.

Det er Tromsø kommune som er eier av ledningen.

Vann og Avløp på sin side tilbakeviser kravet all den tid det er en underentreprenør til Peab som har spylt sand- og grusholdig anleggsvann ned i avløpsledningen.

– Det faller på sin egen urimelighet å etterkomme dette kravet, skriver vann- og avløpssjef Geir Helø til Peab.