Rekordmange søkte om skattefradrag

Aldri før har så mange søkt om skattefradrag.

REKORD: Aldri før har så mange søkt om skattefradrag til forskningsprosjekter. Foto: Stian Jakobsen, Troms Folkeblad 

Skattefunn
  • Målet med Forskningsrådets skattefradragsordning er at flere bedrifter skal forske seg fram til nye, gode ideer.
  • Skattefunn-ordningen vil koste 3,2 milliarder kroner i tapte skatteinntekter i 2017, ifølge Finansdepartementets anslag.
  • Skattefunn er en ordning i Forskningsrådet som gir skattefradrag på inntil 20 prosent til bedrifter som driver med forskning og utvikling. Alle norske bedrifter som driver med forskning kan søke.
  • Målet er at flere skal drive med forskning og utvikling (FoU) i sine bedrifter.
  • Skattefunn er åpent for alle næringer og selskapsformer. Det er bedriften selv som bestemmer hvilke forskningsprosjekter som skal gjennomføres.
nyheter

I 2016 ble det registrert omtrent 6.900 aktive forskningsprosjekter i Skattefunn-ordningen. Dette er en økning på 1.100 fra året før.

I Troms var det 138 bedrifter som fikk støtte til forskningsprosjekter i 2016.

– Jeg er glad for at det er så stor aktivitet i mitt fylke og at vi ser en høy bruk av Skattefunn. Dette viser at vi har bedrifter som tør å satse, og det lover godt for fremtiden. Vi trenger økt verdiskaping og flere jobber og da er forskning en viktig forutsetning for dette, sier Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen i en pressemelding.

Siden 2013 har antall forskningsprosjekter som har fått Skattefunn-støtte i Troms økt med 39 prosent.

De norske investeringene i forskning og innovasjon ligger under gjennomsnittet blant OECD-landene. Regjeringen har derfor styrket Skattefunn-ordningen for å bidra til økte investeringer i forskning og innovasjon i næringslivet.

– Det er tydelig at satsingen gir resultater. Vi ser et høyt antall forskningsprosjekter som får støtte, gjennomsnittlig størrelse på forskningsprosjektene har blitt større og de utvidede rammene gjør at ordningen benyttes mer av nå også større bedrifter, sier Gudmundsen.