Politiet vurderer etterforskning av LO

Etter LO-lederens avgang og lokallagets mangelfulle regnskap, vurderer politiet full etterforskning.

Påtaleleder: Einar Sparboe Lysnes. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Påtaleleder i Troms politidistrikt, Einar Sparboe Lysnes, var ikke kjent med saken da iTromsø kontakter han onsdag ettermiddag.

Etter å ha fått lest igjennom LOs pressemelding uttaler Lysnes følgende:

– Vi registrerer av pressemeldingen at styret har besluttet en revisorgjennomgang av regnskapene fra 2013 og fram til i dag, og at man deretter vil ta stilling til om forholdet skal politianmeldes.

Lysnes legger til at politiet er ikke avhengig av fornærmedes anmeldelse og påtalebegjæring for å starte en etterforskning.

– Vi vil ta kontakt med LO. Deretter vil vi vurdere om etterforskning skal igangsettes nå eller om vi skal avvente de interne undersøkelsene, sier påtalelederen.

Lysnes påpeker at det foreligger allmenne forhold i saken, da LO er en forening og ideell organisasjon.

– Om vi vurderer at det er en fare for bevisforspillelse, kan en siktelse tas ut relativt raskt, fastslår han allikevel.