Leverte enormt overskudd i fjor

– Må si oss veldig fornøyd med det

Sparebanken Nord-Norge leverte et solid resultat i fjor etter blant annet nedbemanning på 150 ansatte.

Fornøyd: Konsernsjef i Sparebank1 Nord-Norge, Jan-Frode Janson, er strålende fornøyd med det foreløpige årsresultatet for 2016. Foto: Tor Farstad 

nyheter

Det foreløpige årsresultatet til Sparebanken Nord-Norge for 2016 viser et resultat på 1,554 milliarder i overskudd før skatt mot 1 milliard i 2015.

– Dette er et resultat vi kaller meget bra. Hvis vi ser resultatet opp mot alle mål og sammenligner med andre banker, så må man si seg veldig fornøyd så det er en smilende banksjef som møter på jobb i dag, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Næringsliv-fokus

Det enorme overskuddet til banken har flere årsaker. En frivillig nedbemanning på 150 årsverk mot slutten av 2015 og utover i 2016 samt vekst på i underkant av 9 prosent på bedriftskunder.

– De fleste bankene har 0 prosent vekst på næringslivet, mens vi leverer svært høy vekst. Bredden i konsernet vårt gjør det godt med både eiendomsmegling og finansieringsselskap blant annet, og vi har kuttet kostnadene mye, noe som teller tungt på bunnlinja. Vi har også kuttet ut en del ting som ligger utenfor vår kjernevirksomhet for å konsentrere oss på det vi gjør best, nemlig å drive bank, sier Janson.

Legger ikke ned flere filialer

I fjor la Sparebanken ned flere av deres mindre filialer rundt i landsdelen, men det er ingen planer om å legge ned flere i år.

– De aller minste er lagt ned, og vi har styrket oss på de stedene som er igjen, så vi har ingen planer om å legge ned flere, sier Janson, og fortsetter:

– Vi har også ansatte 50 nye ansatte i fjor, og målingene våre viser at våre ansatte aldri har vært mer engasjerte enn etter nedbemanningen i fjor, og jeg er nesten rørt over hvor godt de ansatte har håndtert de tøffe grepene vi måtte ta.

401 millioner til samfunnet

Janson sier at det nordnorske samfunnet, kundene til Sparebanken Nord-Norge eier 54 prosent av konsernet, sitter igjen med totalt 401 millioner kroner i utbytte fra 2016, hvorav mer 100 millioner utbetales i 2017 og skal brukes på å utvikle nordnorske prosjekter.

– Beløpet er betydelig større enn foregående år og hundrevis av nordnorske prosjekter vil få støtte i løpet av året om de søker. Både innenfor sport, kultur og forskning, store som små. Det er viktig for oss å bidra til utvikling i landsdelen, sier Janson.

Tror rentetaket er nådd

Nå tror Janson rentetaket er nådd og har noen råd til privatkundene til banken i 2017.

– Vi ser litt større vekst i verdens økonomien og at renta går litt opp, og da vil den også gå opp her hjemme, så jeg tror vi kan si at rentebunnen er nådd. Det smarteste rent økonomisk er for kunder å bruke muligheten til å sette av penger så lenge renta er lav, og den enkelte kan også vurdere å binde renta på deler av lånet for forutsigbarhet. Jeg tror lite på gambling for å slå markedet, avslutter konsernsjefen.