Kommunen gikk 102,6 millioner kroner i pluss i fjor

Årsresultatet for Tromsø kommune viser et mindreforbruk på 102,6 millioner kroner i 2016.

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Det opplyser kommunen i en pressemelding onsdag.

Det regnskapsmessige resultatet er ifølge kommunen en forbedring på 62,1 millioner kroner fra 2015.

Årsaken til resultatet er i hovedsak økt skatteinngang og integreringstilskudd, økt pensjonspremieavvik og innsparinger.

Ved årets utgang hadde kommunen 90 millioner kroner på disposisjonsfond.

– Resultatet er gledelig, og skyldes at det har vært jobbet godt i hele organisasjonen. Vi er på rett vei med å få bedre kontroll på utgifter til daglig drift av de tjenester kommunen yter. I tillegg har vi fått ekstraordinære inntekter, som gir en positiv engangseffekt, uttaler administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

Ifølge pressemeldingen hadde driften av kommunens tjenester i fjor et merforbruk på 12,9 millioner kroner. I 2015 var merforbruket 45 millioner. De fleste avdelinger, enheter og tjenester i kommunen har forbedret sitt økonomiske resultat gjennom høsten. Bedre økonomistyring og økt forutsigbarhet er et hovedfokus - også de neste årene, ifølge pressemeldingen.

– Jeg vil rose både ansatte og kommunens politikere som har bidratt til dette resultatet. Hele kommunen står nå sammen for styrke økonomien. Hver dag jobbes det intenst med forbedringer, effektivisering og forenkling. Dette arbeidet skal vi fortsette på, sier Steinveg.