UNNs fagmiljø reagerer med sjokk etter PCI-anbefaling

– Det er ren populisme

Et stort fagmiljø på UNN ber hvert enkelt styremedlem i Helse Nord om å ikke opprette et PCI-senter i Bodø.

PCI-SENTER: I denne salen utføres PCI-inngrepene. Hjertekirurg Rolf Busund, PCI-operatør Amjid Iqbal, professor Mads Gilbert og PCI-operatør Terje Steigen håper nå de Helse Nord-styret ikke vil følge Helse Nord-direktørens innstilling. Foto: Martin Lægland  Foto: Martin Lægland

PCI
  • Perkutan koronar intervensjon (PCI) omtales ofte som utblokking, og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet.
  • Behandlingen innebærer å føre inn et kateter via blodårene i underarmen eller lysken og opp til kransårene, hvor en ballong blåses opp og sprenger bort plakket i den blokkerte åren.
  • Kilde: Unikard.no
nyheter

Et panel bestående av en rekke overleger, professorer, PCI-operatører og sykepleiere argumenterte torsdag under en pressekonferanse for at Helse Nord ikke burde følge direktør Lars Vorlands forslag om å opprette et PCI-senter i Bodø.

– Dette handler ikke om bykamp eller om faglig prestisje. Det handler om å gi pasientene i landsdelen et best mulig tilbud. Om vi får to sentre, skapes det tvil om hvilket senter pasienter med hjerteproblemer skal sendes til. De vil uansett ikke ha samme kompetanse ved et lite PCI-senter i Bodø, og vi risikerer å havne i en situasjon hvor pasienter først blir sendt til Bodø, før en utredning kan konkludere med at tilfellet er for alvorlig til å behandles der. Da må pasienten umiddelbart fraktes til Tromsø, sier overlege Mads Gilbert.

For lite data

Panelet stusset på konklusjonen til Helse Nord-direktøren.

– Utredningen han har lagt fram er god, men konklusjonen er feil, sier overlege Amjid Iqbal, før han fortsetter:

– Vorland viser til data fra et helt nyetablert register. Det gir et øyeblikksbilde, men sier ikke nødvendigvis noe om de faktiske tilstandene. Nord-Norge er på toppen i landet på overlevelse etter hjerteinfarkt. Vi har et godt fagmiljø, som vil bli svekket om vi får behandlet færre pasienter.

Populisme

Flere mener direktørens innstilling er resultatet av en politisk kamp fra Nordland.

– Med alle ordførerne som har levert høringsuttalelser, virker dette som en politisk beslutning. Forslaget går imot all faglig råd, og dette er ren populisme med fakkeltog og alt mulig, sier professor og hjertekirurg Rolf Busund.

– Vi har lojalt holdt stille fram til nå. Kanskje kommer vi for sent på banen, men nå er det på tide at vi sier ifra for pasientenes del. Dette går mot rådende prinsipp om å ha spesialkompetanse sentralisert der man må, mens man desentraliserer der man kan. Hvis vi blir overkjørt nå og Helse Nord styret vedtar dette, kan de være tilbøyelig til å vedta hva som helst, sier hjertekirurg Truls Myrmel.

KRITISK: Fagmiljøet innen PCI og hjertesykdommer ber nå Helse Nord-styret gå mot direktørens innstilling, eller utsette saken om opprettelsen av et PCI-senter i Bodø. Foto: Martin Lægland  Foto: Martin Lægland

Svekket

Fagmiljøet på UNN frykter at hjertefagmiljøet kan bli svekket om Helse Nord går inn for å opprette et PCI-senter i Bodø.

– For best mulig behandling, er man avhengig av et sterkt fagmiljø. På den måten slipper man å ta alle beslutninger helt alene, og kan lene seg på hverandres erfaring og kompetanse. Innstillingen fra Helse Nord-direktøren er trist og uforståelig, sier Terje Steigen, overlege og PCI-operatør.

Gilbert og UNN-fagmiljøet er skuffet over at Helse Nord ikke fokuserer på de prehospitale tilbud.

– Det er store ulikheter i det prehospitale tilbudet til akutte infarktpasienter i Nord-Norge. Det er et slikt tiltak som kan berge liv. Det er en stor landsdel, med kun en halv million mennesker i befolkning. Det er ikke nok til to fagmiljø innen PCI. Et nytt PCI-senter i Bodø, som kun vil være åpent på dagtid og ta mindre alvorlige tilfeller, vil ikke få ned dødeligheten.

– Hadde fagmiljøene blitt tatt med fra et tidligere stadium, og om Helse Nord hadde vært flinkere å lytte til fagmiljøene, ville vi ikke sittet her i dag. Det er et tankekors at vi må kommunisere med toppledelsen i Helse Nord via en pressekonferanse. Derfor ber vi nå styret primært å gå imot forslaget. Om ikke det går, så eventuelt å utsette saken, sier Gilbert.

Utforsk tema:

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter