Økte abonnementsinntektene

Leverte millionoverskudd – må likevel kutte

Resultatet for Polaris Media Nord-Norge viser 20 millioner kroner i pluss i 2016. Det er det høyeste noensinne.

20 MILLIONER: Stig Jakobsen, sjefredaktør i Mediehuset iTromsø, og sjefredaktør Kjell Rune Henriksen i Harstad Tidende er fornøyde med fjorårets resultat for Polaris Media Nord-Norge. Foto: Ingrid Blåsmo Aronsen 

nyheter

Torsdag ble resultatet for fjerde kvartal og hele 2016 i Polaris Media presentert. Mediekonsernet leverer et årsresultat på 120 millioner kroner, noe som er 16 millioner lavere enn 2015. Økte inntekter fra abonnementer og trykkeriene i konsernet utgjør de største inntektskildene. Annonseinntektene viser derimot et fall på 99 millioner kroner.

Kostnadstiltak

Konsernsjef Per Axel Koch legger ikke skjul på at 2016 var et krevende år for mediekonsernet Polaris Media ASA.

– De papirbaserte annonseinntektene fortsatte å falle betydelig, både som følge av den digitale transformasjonen og en svakere utvikling i norsk økonomi. Etter flere år med sterk vekst, falt også de digitale annonseinntektene i 2016. Ikke minst skyldes dette stadig tøffere konkurranse fra internasjonale aktører, skriver konsernsjefen i sin årsberetning.

Som følge av inntektsutviklingen jobbet konsernet i 2016 med et strategi- og effektiviseringsprosjekt kalt Polaris Media 2020 (PM 2020). Prosjektet innebærer betydelige kostnadstiltak, hvor det blant annet skal kuttes om lag 200 årsverk innen 2019, hvorav halvparten av dem inneværende år.

Vind i seilene

For Polaris Media Nord-Norge viser tallene et driftsoverskudd på 20 millioner kroner. Det er ifølge konsernsjef Per Axel Koch det beste resultatet noensinne, og det er særlig Mediehuset iTromsø og Harstad Tidende som har forbedret resultatet mest.

Sjefredaktør i Mediehuset iTromsø, Stig Jakobsen, viser til at avisen har hatt gode år både i 2015 og 2016, men at også iTromsø har fallende annonseinntekter.

– Det har vært god vind i seilene, og for ei avis som i mange år har slitt, så er det kjempehyggelig. Brukerinntektene har økt betydelig sammenlignet med tidligere. Men vi kommer selvsagt ikke utenom de endringene som skjer i bransjen og at det blir mindre annonseinntekter, sier han.

Nedbemanning

Sjefredaktøren legger til at iTromsø har oppnådd gode tall uten å ha måtte gjennom store kuttrunder. Mediehuset slipper likevel ikke unna nedbemanning de neste årene.

– For vår del blir det ingen stor dramatikk knyttet til det. Vi kommer ikke til å kutte mer i 2017, og har beregnet en nedbemanning på 1,5 årsverk i snitt på de to neste årene. Det er lite og er snakk om naturlige avganger. Det er ingen som må sies opp. Det er noen som har gått av med pensjon, hvor vi ikke har ansatt nye, og det gjør at vi er godt rustet for å klare oss videre selv om fallet i annonseinntektene fortsetter, sier Jakobsen og legger til at mediehuset har klart å styre kostnadene på en måte som gjør at det unnslipper de ekstreme kuttprosessene.

Sjefredaktøren forteller videre at mediehuset har flere abonnenter nå enn i 2014, og dermed sitter på et annet økonomisk grunnfjell enn tidligere.

– Vi øker både lesertall og abonnenter, samt de digitale tallene. Vi må jobbe for å øke brukerinntektene. Der er det mer å hente, og betalingsviljen er en helt annen enn den var for to år siden. Men det er en grense der også på hvor mange abonnenter vi kan få. Vi får ikke doblet det, så vi må nok fortsette å trimme organisasjonen. Vi har lagt planer fram mot 2020 og får ingenting annet enn naturlige avganger i den perioden. Det er hyggelig, og så får vi bare håpe at beregningene vi gjør ikke viser seg å være feil. Foreløpig har vi truffet godt, sier Jakobsen.

– Ser lyst på fremtiden

Sjefredaktør i Harstad Tidende, Kjell Rune Henriksen, forteller at mediehuset har hatt stor suksess med økt brukerbetaling i 2016.

– Vi leverer det nest beste resultatet i historien, og det skjer i ei tid som er veldig krevende. Det er vi godt fornøyd med. Vi krysset linjen for antall abonnenter i fjor, og det ble et vendepunkt. Vi hadde en heftig kuttrunde i 2014, hvor vi tok ned redaksjonen med 30 prosent. Det var nødvendig, og har gjort at vi har fått ned kostnadene, sier han.

Det betyr at Harstad Tidende ikke må gjennom store kuttrunder fram mot 2020, ifølge Henriksen.

Han viser til at avisen hadde nye inntekter i form av betalt innhold, magasiner og videosatsing i 2016.

– Det er penger som vi ikke har hatt tidligere. Vi har en fin utvikling, og ser lyst på fremtiden, sier sjefredaktøren.