Utsetter behandlingen av omstridt hjertesenter

Helse Nord-direktør Lars Vorland har blitt enig med styret om å utsette behandlingen av PCI-saken.

UTSETTER: Lars Vorland har sammen med Helse Nord-styret blitt enig om å utsette behandlingen av PCI-saken.  Foto: Marius Hansen/ Helse Nord (innfelt bilde)

nyheter

Onsdag denne uken skulle Helse Nord-styret ta stilling til hvorvidt et nytt PCI-senter skal legges til Bodø eller Tromsø. Selv innstilte Helse Nord-direktør, Lars Vorland, til at senteret skulle legges til Bodø, og at det skulle drives som et samarbeid mellom fagmiljøene ved Universitetssykehuset Nord-Norge og ved Nordlandssykehuset.

Innstillingen vakte sterke reaksjoner ved UNN, hvor et samlet fagmiljø i en pressekonferanse forrige torsdag uttrykte vantro over Vorlands forslag.

I dag er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI, for pasienter fra hele Nord-Norge. Derfor må rundt 600 pasienter i Nordland fraktes til UNN hvert år for undersøkelse og behandling.

LES OGSÅ: Formannskapet skeptisk til PCI-senter i Bodø

Ba om utsettelse

– Vi ber alle styremedlemmene i Helse Nord om å stemme imot forslaget fra Lars Vorland. Blir forslaget vedtatt, vil det svekke og ikke styrke det samlede tilbudet til hjertepasientene i Nord-Norge, sa Mads Gilbert, overlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Gilbert påpekte at dersom fagmiljøene hadde blitt invitert med på behandlingen av saken fra et tidligere stadium, og om Helse Nord hadde vært flinkere til å lytte til fagfolkene, ville de ikke trengt å gå ut i media på den måten de i forrige uke gjorde.

– Det er et tankekors at vi må kommunisere med toppledelsen i Helse Nord via en pressekonferanse. Derfor ber vi nå styret primært å gå imot forslaget. Om ikke det går, så eventuelt å utsette saken, sa Gilbert.

LES OGSÅ: Hjertesyke Heitmann kalles hjerteløs for å kjempe mot PCI-senter i Bodø

Utsetter behandlingen

Og det har nå styret gjort. I ei pressemelding skriver Helse Nord at Vorland, i samråd med styreleder Marianne Telle, har besluttet å utsette behandlingen av saken.

– En etablering av PCI-tilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø som en senter-satellitt-modell er avhengig av et samarbeid mellom fagmiljøene i Tromsø og Bodø. Dette er det mest kritiske punktet for å lykkes. Det viser også den eksterne risikovurderingen. Styrken og formen på reaksjonene som er kommet gjør at det ikke ville være forsvarlig å sette i gang et slikt arbeid nå, sier Lars Vorland, og fortsetter:

– Vi vil bruke tiden fremover til å avklare forutsetningene for et samarbeid.

Ifølge Helse Nord viser risikovurderingen av en etablering av PCI og angiografi, gjort av eksterne fagfolk, at det er viktig med et godt samarbeid med en moderinstitusjon og det må benyttes erfarne hjertemedisinere til å utføre prosedyrene.

– I motsatt fall, vil det være stor sannsynlighet for utfordringer ved oppstart med svært høy negativ konsekvens.

LES OGSÅ: «PCI-tilbudet i Nord-Norge»

Glad for å ha blitt hørt

Overlege Amjid Iqbal, en av dem som forrige torsdag troppet opp på pressekonferansen ved UNN for å ytre sin motstand mot Vorlads innstilling, opplyser til iTromsø at han er fornøyd med at deres argumenter tilsynelatende har blitt hørt.

- Jeg ser imidlertid ikke på dette som noe seir, men heller at Helse Nord har forståelse for våre synspunkter. Vi har hele tiden ønsket at saken skulle belyses og kvalitetssikres bedre, sier Iqbal.

Han påpeker at ekspertene ved UNN hele tiden har hatt et faglig fokus i saken.

- Det handler ikke om sted eller geografi, men om om det faglig og data, og ikke minst riktig bruk av sistnevnte. Hva er kvalitet? Hvorfor og hvordan skal vi gjøre det vi gjør? Vi trenger mer data over tid, slår Iqbal fast.

Styreleder ved UNN, Jorill Andreassen, støtter Iqbal.

- Jeg tror Helse Nord har gjort en klok avgjørelse. Saken var i ferd med å bli en kamp mellom byer og fylker, og den utviklingen er ingen tjent med - aller minst  pasientene, sier hun.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter