Har inngått bompenge-forlik

Partiene Ap, Høyre, Rødt, SV, Venstre, MdG, KrF, og Sp hasteinnkalte til felles pressekonferanse på Rådhuset klokken 09.00 tirsdag morgen.

FORHANDLINGER: Erlend Svardal Bøe (H) forteller at politikerne har hatt samtaler og forhandlinger de siste ukene. Her sammen med Kristin Røymo (Ap), Jens Ingvald Olsen (Rødt), Jonas Stein (V).  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Tema for pressekonferansen er en avtale om brukerbetaling til Tenk Tromsø.

Forpliktende

Avtalepartene som har signert avtalen (Ap, Høyre, Rødt, SV, Venstre, MdG, KrF, og Sp) forplikter seg til grunnprinsippene i dette vedtaket og mindre fremtidige endringer gjøres etter konsulasjon med alle avtalepartene.

Avtalepartene erkjenner at Tromsø er nødt til å forholde seg til de kravene som andre norske kommuner har for å kunne få en bymiljøavtale. Dette innebærer at lokale myndigheter må vedta restriktive tiltak som reduserer personbiltrafikken. Dette forutsetter også en betydelig statlig investering i infrastruktur i Tromsø, heter det i presseskrivet.

Punktene for avtalen:

Tromsø kommune legger foreløpige rammer og forslag til innhold i Tenk Tromsø, til grunn for forhandlinger om bymiljøavtale.

Det foreslås en bompengepakke på totalt 8 milliarder kroner. Av denne summen skal bompenger dekke maksimalt 3,5 milliarder. Resten skal dekkes av staten.

De legger til grunn en innkrevningsperiode på 20 år. Det legges til grunn parallellinnkreving i gjennomføringen av Tenk Tromsø.

Tromsø kommune legger til grunn en takst på 10/30 (i rushtid) kroner for kjøretøy i takstgruppe 1 og dobbel takst for kjøretøy i takstgruppe 2. Det forutsettes 20 prosent rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 med AutoPassbrikke.

Tromsø kommune legger til grunn at det innføres miljødifferensierte takster i tråd med vedtak som kommer nasjonalt med inndeling i kjøretøyklasser.

El-biler skal ikke kjøre gratis, og forflytningshemmede skal ikke betale bompenger.

Tromsø kommune legger til grunn tovegs innkreving, og et månedstak på 80 passeringer. Det vil også legges til grunn en takstperiode på 1 time.

Tromsø kommune legger til grunn at midlene i Tenk Tromsø skal ha en innsatsprofil med følgende fordelingsnøkkel: 45 prosent veitiltak, 30 prosent kollektivtiltak og 25 prosent til gå, sykkel, miljø og trafikksikkerhetstiltak.

Anbudet må være utformet slik at lokale og regionale næringsaktører har forutsetninger for å delta i konkurransen om oppdragene.

Tromsø kommune forutsetter at den smarteste, billigste og best tilgjengelige teknologien tas i bruk ved innkreving av brukerbetaling. Det iverksettest tiltak for å utvikle nye løsninger, samt redusere administrasjons- og innnkrevningskonstnadene.

De forutsetter også at ny teknologi vil kunne endre brukerbetalingskonseptet i Tromsø både med hensyn til takstnivå og soneinndeling.

Det må også legges inn i pakken et kollektivfelt fra Eidkjosen som en del av kollektivtiltakene.

Portoføljen i Tenk Tromsø skal rulleres hvert fjerde år i forkant av NTP. Første rullering skal skje i 2020, for samkjøring med NTP 2021-2033.

Kommunestyret ber om følgende

Punkt 10 i avtalen ber kommunestyret om en sak del 2 av bompengevedtak med endelig fastsettelse av følgende punkt:

  • Detaljert om takster for alle kjøretøygrupper
  • Detaljert om reguleringsavklart plassering av alle bomstasjonplasseringer
  • Konkret finansieringplan med fordeling mellomstatlige/fylkeskommunale/kommunale midler og bompenger fordelt på perioder samt rammer for hele innkrevningsperioden
  • Finansiering av eventuelt riksvegprosjekter må være samkjørt med NTP 2018-2029, og det må tas forbehold om av dette er tilstrekkelig avklart før saken sendes til KS2
  • Forslag til prosjektporteføljen  med kostnadsoverslag (for større prosjekter) og økonomiske rammer til programområde tiltak
  • Hvorvidt og/eller hvordan bompenger kan kombineres med bensinavgift i delfinansiering av Tenk Tromsø.
  • Forslag til styring av prosjektporteføljen. Finanseringsplanene skal også inneholde investeringsprofil, omtale av finansieringskostnader og driftskostnader. Dette krever blant annet nærere omtale av forutsetninger om låneopptak og trafikkforutsetninger. Eventuelle fylkeskommunale/kommunale garantier med med skal være en del av saken.
  • Når bomstasjonene skal endelig plasseres i sakens trinn 2, må det sikres mulighet for dagligvarehandel med bil innenfor sonen. For sone 5 kan det medføre at sonen må utvides sørover eller nordover, eller at kjøremønster innad i sonen må omreguleres.

iTromsø kommer tilbake med mer!

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter