Turvei i Bergli Nord

Kommunen ønsker ny turvei ved boligfeltet Bergli-Nord i Hamna velkommen.
nyheter

– Park og veis faglige vurderinger er at turveien vil være et viktig tilbud for boområdet, men også viktig som del av en sammenhengende gangforbindelse langs stranden i hele Hamna bydel. Vi mener derfor at veien bør bygges, men smalere enn regulert, slik at strandsonen ikke blir berørt mer enn nødvendig, skriver park og vei i kommunen i et notat.

Erosjonsskader i nyanlagt vei kan bli et problem ved høy sjø, det anbefales derfor å legge den bak naustene.