Strammer opp kommunen med ny modell

Kommunen vedtok i dag en ny kommunemodell. – Vi har fremstått som fem-seks kommuner, sier Aps Jarle Heitmann.

VEDTAK: Kommunestyret vedtok 22. februar en ny organisasjonsmodell for Tromsø kommune.   Foto: Martin Lægland

nyheter

Som del av kommunens såkalte forbedringsprogram har administrasjonen lenge jobbet med å arbeide fram en ny organisasjonsmodell i kommunen. Etter høringer ble den nye modellen enstemmig vedtatt av kommunestyret i dag.

– En av hovedmålsettingene med utviklingen av ny organisasjonsmodell har vært en enhetlig organisering i alle avdelingene. Ny organisering vil dermed berøre medarbeidere i alle dagens avdelinger og staber, noen i mindre grad, lyder saksdokumentene.

Fire nivåer

Mens man nå har hatt en såkalt ”to-nivåmodell” i kommunen vil den nye modellen ha fire administrative formelle nivåer avhengig av størrelse:

1. Kommunedirektøren

2. Avdelinger og stabsfunksjoner

3. Seksjoner

4. Enheter

I praksis vil det innebære en endring av ansvarsområder i kommunen. I dag styres for eksempel hele avdeling for utdanning av en avdelingsdirektør, som har ansvar for skole, barnehage, barnevern, helsesøstertjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste. I den nye modellene vil hver av disse seksjonene få en ny seksjonsleder.

– Man sprer ledelsesspennet litt, men det blir mye mer håndterlig, sier Høyres Anna Amdal Fyhn.

Administrasjonssjefen knytter også i den nye modellen til seg en fagstab.

Kulturendring

Politikerne var nærmest samstemt i rosen av administrasjonssjefens arbeid med den nye modellen.

– Jeg vil berømme administrasjonssjefen for medvirkningen av de ansatte for å få til en så god prosess som mulig. Det er ikke enkelt å legge om en stor organisasjon som Tromsø kommune er, sier Fyhn.

– Dette vil kreve en kulturendring, og det kan ta lang tid. Men at vi nå legger en ramme om arbeidet, og får det igangsatt, sier hun.

Også Jonas Stein mener kulturen i kommunen er sentral

Struktur er underordnet kultur i kommunen, og kultur er viktigst, sier han og refererer til et sitat som tilskrives Peter Drucker:

– Culture eats strukture for breakfast.

Én kommune

Aps gruppeleder Jarle Heitmann mener også modellen vil gjøre det enklere for folk å forholde seg til kommunen.

– Den nye modellen gjør at vi kan fremstå som én kommune. I dag fremstår vi tidvis som fem-seks kommuner. For eksempel idrettslag kan synes det er vanskelig å forholde seg til flere ulike etater i kommunen, og de blir sendt fram og tilbake.

– En samling av ansvarsområdene vil gi oss en tydeligere kommune og er bra for både ansatte og innbyggere, sier Ap-politikeren.

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg gleder seg over at den nye modellen er vedtatt.

– En kommune skal ikke være helt statisk, men samtidig forutsigbart nok til at ansatte føler seg trygg. Man må kunne endres seg underveis, og derfor vil vi evaluere den nye modellen etter et år, for å se om det er et forbedringspotensial, sier Steinveg.