Nå har politiet startet etterforskningen av LO-styret i Tromsø

Påtaleleder ved retts- og påtaleenheten i Troms politidistrikt, Einar Sparboe Lysnes, forteller at politiet har iverksatt etterforskning av LO-styret i Tromsø.

ETTERFORSKER: Påtaleleder Einar Sparboe Lysnes sier at politiet nå har startet etterforskningen av det økonomiske rotet i LO Tromsø  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Lysnes bekrefter overfor iTromsø at politiet etterforsker saken, men henviser til politiadvokat Stine Sørensen og etterforsker Kjersti Stai Hole for videre opplysninger om arbeidet deres.

Hole har så langt ikke vært tilgjengelig for kommentar, men Sørensen opplyser at politiet har startet arbeidet med å nøste opp i det mulige underslaget av 277.000 kroner fra LO i Tromsø.

- Vi har så langt mottatt en del opplysninger fra LO i saken, sier hun.

LES OGSÅ: Nestlederen i LO i Tromsø trekker seg

Betalte penger tilbake

- Har dere gjort beslag i dokumentasjon og regnskapspapirer?

- Det kan jeg verken bekrefte eller avkrefte, svarer Sørensen.

Mandag i forrige uke sa Ronny Johansen, tidligere leder av LO i Tromsø, fra seg sitt verv med umiddelbar virkning under et møte i representantskapet i organisasjonen.

Årsaken var at han ikke kunne redegjøre for 277.000 kroner. Pengene ble senere tilbakeført til LOs konti.

Nestleder skal ha vært i avhør

I kjølvannet av det mulige underslaget, har flere fagforeninger besluttet å anmelde LO-styret i Tromsø.

- Vi har ikke hørt noe fra politiet siden vi leverte anmeldelsen, sier Erik J. Jørgensen, som sammen med Jørn Lorentzen, Stig Strande og Marianne Johnsen leverte anmeldelsen på vegne av fagforeningene.

Etter press fra medlemsforeningene og andre styremedlemmer i organisasjonen, gikk også nestleder Kristine Larsen av forrige helg.

Larsen oppfordret resten av styremedlemmene til å gjøre det samme.

Etter det iTromsø erfarer, var den tidligere nestlederen mandag i avhør hos politiet.

- Jeg kan ikke bekrefte noe som helst, sier Larsen til iTromsø.

iTromsø har forsøkt å få kontakt med flere av de gjenværende styremedlemmene i organisasjonen, men har så langt ikke lykkes.

Heller ikke Ronny Johansen har besvart iTromsøs henvendelser.

iTromsø kommer tilbake med mer.