Vil ha snarlig realisering av Ullsfjordforbindelsen

Illustrasjon fra rapport om Ullsfjordforbindelsen fra 2013.  Foto: Hilde Sjurelv

nyheter

– Tromsø-rådets regionråd støtter prosjektet Ullsfjordforbindelsen og oppfordrer Troms fylkeskommune til å jobbe for en snarlig realisering av veiforbindelsen. Det samme gjelder for Langsundforbindelsen, heter det i en enstemmig uttalelse.

Ullsfjordforbindelsen AS presenterte oppdaterte tall for regionrådet som viser at forbindelsen er et godt samfunnsøkonomisk prosjekt med solid egenfinansiering.

Regionrådet mener planprosessen må følges opp umiddelbart.