Vil ha mobile svevestøvmålere på bussene

Bybusser utstyrt med luftmålere kan gi bedre kunnskap om luftforurensningen i Tromsø.

SPYLING: Vann er et av tiltakene mot svevestøv. 

nyheter

NORUT ønsker å lage et målesystem som gir mer nøyaktige og informative data om hvor mye svevestøv det er til enhver tid.

– Vi har søkt forskningsrådet om midler til å kunne måle luften flere steder, ved for eksempel å plassere luftmålere på busser. Vi har kompetanse på å visualisere data, som både publikum og myndigheter kan nyttiggjøre seg. Tromsø kommune er veldig interessert i å få regelmessige data om hvor det er forurensning, for å sette inn tiltak og se om de virker, sier seniorforsker Ellen Brox i NORUT.

LES OGSÅ: Svevestøvforskere: Tromsø svært forurenset

De har søkt Regional forskningsfond om støtte til å gjennomføre prosjektet. I dag er det målestasjoner i Hansjordnesbukta og på Tverrforbindelsen. Nobina har sagt seg villige til å stille bussene til disposisjon for luftmålere.

– Vi har snakket om å sette måleutstyr på bussene som blant annet passerer Hansjordnesbukta, sier Brox.