Forrige uke gikk alt galt – Nå skal de gjennomføre øvelse

Forrige onsdag fikk Kvitebjørn Varme mye kritikk etter lekkasjen i fjernvarmerørene i Storgata. Nå skal det gjennomføres øvelse.
nyheter

Tirsdag denne uken var Kvitebjørn Varme i møte med Tromsø kommune for å redegjøre om hva som skjedde forrige uke da et fjernvarmerør i Storgata sprakk opplyser kommunen på sin hjemmeside.

Ekstern gransking

Til stede på møte var blant annet Håkon W. Gjertsen, leder for Park og vei, beredskapsrådgiver Arnulf M. Elvevold, VA-sjef Geir Helø, Dag Ivar Andreassen, enhetsleder i Bydrift, og brann- og redningssjef Øystein Solstad, som ble orientert om hvordan Kvitebjørn Varme jobber videre med å evaluere hendelsen.

– Det skal gjennomføres en ekstern gransking på bestilling fra Kvitebjørn Varme, og vi vil motta evalueringsrapport i løpet av mars, sier Gjertsen til kommunens egen hjemmeside.

Kritikk

Etter hendelsen har Kvitebjørn og kommunen fått kritikk fra både politiet og brann og redning på grunn av manglende varslingsrutiner. Det skal de nå ta tak i.

Planlegger øvelse

Det ble avtalt å gjennomføre en øvelse hvor både Kvitebjørn Varme, Brann og redning, Vann og avløp og andre aktuelle enheter i kommunen skal være med. Øvelsen vil simulere en sprekk i et fjernvarmerør, lik det som skjedde i forrige uke, og skal kontrollere at rutinene er på plass etter evalueringsarbeidet.

– En varslingsinstruks skal i nær fremtid være på plass. Dette gjøres av Kvitebjørn Varme i samarbeid med kommunens beredskapsrådgiver.