Protesterer mot hemmelighold:

Jonas Stein klager inn kommunen til Fylkesmannen

Stein mener å ane en trend hvor flere saker blir unntatt offentligheten i kommunen. Han mener ordfører og administrasjonssjefen trenger en vekker.

ÅPEN: Venstre-politiker Jonas Stein ber fylkesmannen vurdere lovligheten av tre saker kommunen har valgt å unnta offentlighet. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Under de siste møtene i formannskaps og kommunestyremøtene har publikum og media blitt jaget ut fra tilhørerbenken. Flere saker har nemlig blitt unntatt offentlighet. Altfor mange saker, mener formannskapsmedlem Jonas Stein (V)

– Vi ser en tendens mot mer lukkethet der man i for stor grad, og for enkelt, lukker saker. Hovedprinsippet for forvalting bør være mest mulig åpenhet. I en del saker har vi ikke strukket oss langt nok for å sikre åpenhet, sier Stein.

Tre saker

Stein ber Fylkesmannen vurdere lovligheten av lukkingen av tre konkrete saker: sak 0034/17 «søknad om fritak fra verv i likestillingsutvalg», sak 0058/17 «kommunal garanti til nytt krisesenter og nye omsorgsboliger i forsøket 5» samt sak 0059/17 «strakstiltak storelva skole – forslag til endring av vedtak».

– I de to siste sakene er det snakk om garanti og investeringer for betydelige millionbeløp. Slikt bør være åpent for allmennheten. Slik kan vi forklare hvorfor vi har valgt å bruke pengene sånn som vi har, sier han.

Særlig når det er snakk om store pengebeløp mener han at kommunen må strekke seg for å oppnå åpenhet.

– Det er uheldig at man bruker så mange millioner, uten å si hvorfor, mener Venstre-politikeren.

Personvernopplysninger

Årsaken til at sakene er unntatt offentlighet er at de inneholder personvernopplysninger. Det mener Stein at saksdokumentene ikke hadde trengt å inneholde.

– Det er etter min mening liten eller ingen grunn til å legge ved personopplysninger i de nevnte sakene. Det kan virke som om man av bekvemmelighetshensyn legger ved personopplysninger som er overflødige, for å så måtte lukke saken.

– Jeg håper dette blir en vekker for ordføreren og administrasjonssjefen. Med den letthet man har lukket flere saker etter formannskapsmodellen ble innført, må det til slutt reageres, konstaterer han.

Han håper lovlighetskontrollen kan føre til at flere saker i fremtiden kan behandles for åpne dører.

– Jeg tror ikke dette handler om ond vilje fra administrasjon eller politikers side, men om ubetenksomhet. Saker som kan gjøres tilgjengelig for offentligheten, bør være tilgjengelig for offentligheten. Selv om det kan by på noe ekstra arbeid ved utformingen av saksdokumenter.