Storkontroll i turistbransjen: Flere lovbrudd avdekket

Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten, Kemneren i Tromsø og NAV gjennomførte den felles kontrollen av eventbransjen i slutten av forrige uke.
nyheter

- Med eventbransjen mener vi den opplevelsesbaserte turistbransjen som går på blant annet nordlysturisme, hvalturer, overnatting og så videre, forklarer John Arve Skarstad, tilsynsleder i Arbeidstilsynet til iTromsø.

Fått flere tips

Skarstad forteller at bakgrunn for kontrollen var flere tips fra arbeidstakere.

- Vi synes også at dette begynner å bli en ganske stor og uoversiktelig bransje, så vi valgte å bruke en del ressurser for å gjennomføre denne kontrollen, sier Skarstad.

Flere brudd

Til sammen ble 34 virksomheter besøkt, og etatene var i kontakt med 132 arbeidstakere.

Tilsynet avdekket flere brudd på arbeidsmiljøloven, blant annet manglende arbeidskontrakter, lange arbeidsdager og manglende registrering av arbeidstid.

- Risikoen for arbeidslivskriminalitet er tilstede i bransjer med mange midlertidige ansatte, et stort innslag av utenlandske arbeidstakere, lav organiseringsgrad og omsetning med kontanter. Derfor gjennomførte vi en felles kontroll av næringen for å sjekke tilstanden, sier regiondirektør Vigdis Johnsen i Arbeidstilsynet.

Undersøker mulig trygdesvindel

NAV fant to tilfeller som utredes for mulig trygdesvindel.

- Trygdesvindel kan skje i kombinasjon med annen kriminalitet i arbeidslivet, eksempelvis svart arbeid i kombinasjon med trygd. Når en virksomhet lovstridig forsøker å redusere utgiftene sine, fører dette til konkurransevridning, sier avdelingsdirektør i NAV Kontroll nord, Jannike Syse i en pressemelding.

LES OGSÅ: Citycamp Guesthouse stengt etter kontroll (For abonnenter)

Vil sjekke lønnsforhold

Skatteetaten og Kemneren i Tromsø innhentet informasjon fra i underkant av 20 virksomheter om deres drift og samarbeidspartnere.

I tillegg har Skatteetaten og Kemneren fått innsikt i lønnsforholdene til nærmere 130 arbeidstakere. Disse blir nå sjekket opp mot etatenes registre. I innkrevde forfalte skatte- og avgiftskrav ble det totalt hentet inn 238.000 kroner.

- De siste årene har vi observert en stor oppblomstring av aktører som etablerer seg innenfor opplevelsesturismen. Skatteetaten er opptatt av en sunn næring med like konkurransevilkår. Et av våre formål er å informere om regelverket slik at det blir enklere å gjøre rett, sier Stein Birger Ringseth, avdelingsdirektør i Skatt nord.

Ingen pågripelser

Politiet deltok med flere tjenestepersoner, og hadde bistand fra Politiets utlendingsenhet under kontrollen. Det ble ikke avdekket personer med ulovlig opphold eller i ulovlig arbeid.

Politiet har innhentet en rekke opplysninger fra de ulike arbeidsgiverne, men det er for tidlig å si noe om denne informasjonen vil resultere i reaksjoner fra politiets side.

- Politiet ser positivt på at det ikke ble avdekket ulovlig opphold og ulovlig arbeid under kontrollen, sier politioverbetjent og konstituert seksjonsleder for grense- og utlendingsseksjonen Kenneth Henriksen i Troms politidistrikt.

Kan bli flere funn

Skarstad understreker at de skal følge opp flere saker og at resultatet ikke er endelig.

- Vi hadde vel egentlig trodd det skulle bli flere funn, men det er enda tidlig å konkludere. Vi følger nå opp mange bedrifter, så vi får se hva det endelige resultatet blir, sier Skarstad, og fortsetter:

- Alle etatene vil følge med framover og følge opp saker, så får i se om det blir nye aksjoner i tiden som kommer.

De fleste driver seriøst

Funnene fra kontrollene tyder på at de fleste virksomheter opererer lovlig, men at det er enkelte utfordringer i bransjen.

- Vi ønsker å understreke at de fleste bedrifter driver seriøst og lovlydig. Det er kun en svært liten andel som er useriøse eller kriminelle. Det viser også disse kontrollene, avslutter Vigdis Johnsen regionsdirektør i Arbeidstilsynet.