Ingen dødsulykker på nordnorske veier i februar

De fire siste årene har ingen personer omkommet på veiene i Troms i januar og februar måned.

Ingen dødsulykker i Troms: Status for 2017 er null drepte i trafikken i Troms. Foto: Tom Benjaminsen 

Definisjon av skadegrad
  • Skadegrad blir kategorisert i drept, meget alvorlig skadd, alvorlig skadd og lettere skadd.
  • Som drepte regnes alle som dør innen 30 dager etter ulykkesdato av skader påført i ulykken.
  • Meget alvorlig skadde er personer med skader av en slik art at personens liv en tid er truet eller har skader som fører til varig og alvorlig mén.
  • Alvorlig skadde regnes personer med større, men ikke livstruende skader.
  • Lettere skadde er personer med mindre brudd, skrammer osv. som ikke trenger sykehusinnlegging.
nyheter

Februar ble en god måned på veiene i Nord-Norge. Status for 2017 er at null personer har mistet livet i trafikken i Troms.

– Tallene på skadde og omkomne varierer fra år til år og måned til måned. To måneder er kort tid. Det er en god start på året, men kan endre seg raskt, sier Jan Johansen direktør i Trygg Trafikk.

– Målet er null drepte og hardt skadde i trafikken. Systematisk, grundig og langsiktig trafikksikkerhetsarbeid fungerer, men det er fortsatt en lang vei å gå, opplyser Johansen.

De to første månedene i det nye året har vært preget av svært ustabilt vær. Til tross for utfordrende kjøreforhold, viser foreløpige tall at februar var en god måned på nordnorske veier.

– Vi minner om at det er skiftende føre og krevende kjøreforhold også i mars. De fleste er flinke til å legge inn sikkerhetsmarginer i trafikken, og det synes jeg de skal fortsette med, sier Jan Johansen.

Det har vært få dødsulykker på veiene i Troms de siste årene. Sist Troms hadde ei dødsulykke i januar eller februar var i 2013, viser tall fra Statens vegvesen.