Betydelig snøskredfare i helga

Lørdag og søndag oppjusteres snøskredfaren i Troms til «betydelig».

Illustrasjonsbilde  Foto: Folkebladet

nyheter

Fredag kom det mye tung nedbør, noe som betyr at skredfaren også blir betydelig større. I tillegg melder meteorologen at også vinden vil øke.

- Det ventes lokalt kraftige snøbyger og vind. Hovedskredproblemet ventes å være ferske nysnøflak som legger seg over svakt lag av løs nysnø, spesielt leheng mot øst og sør er utsatt, skriver Varsom.no på sine sider.

De forteller at skiløpere bør være oppmerksom på at i områder som har vært skjermet for vind og sol kan finnes overflaterim, som nå får nysnøflak over seg.

- Det finnes svake lag av kantkorn dypere i snødekket som kan gi større skred ved stor tilleggsbelastning som feks en gruppe skiløpere, skred høyere i snødekket og lignende.

Dermed er faregraden til Varsom oppjustert fra 2 til 3. Den lyder følgende:

«Ferdelsråd - friluftsliv: Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.

Snøstabilitet: Generelt ustabile forhold.
Moderat til svake bindinger i mange brattheng.

Skredutløsning: Utløsning mulig, selv ved liten tilleggsbelastning i brattheng. Fjernutløsning mulig.
Under spesielle forhold kan det forekomme noen middels store og enkelte store naturlig utløste skred.»