Søker om ekstramidler til kollektivsatsing

Strategisk kollektivgruppe søker om 55,4 millioner kroner til ulike kollektivtiltak i Tromsø.

bussatsing: Kommunen søker om 55,4 millioner til blant annet kollektivsatsing.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

I søknaden om ekstramidler i forbindelse med belønningsordningen søkes det om støtte til 11 tiltak. Lista toppes av fremkommelighet for bussen og økt trafikksikkerhet i Niseveien nord, med et budsjett på ti mill. kroner.

Det søkes også om ti mill. til kollektivfelt mellom Langnesbakken og rundkjøringen i Giæverbukta, ti mill. til fortau og belysning i nedre del av Langnesveien, ti mill. til varme fortau på Prostneset, 1,8 mill. til fremkommelighet for bussen ved Polarmåsen barnehage, 1,5 mill. til Otium bussholdeplass, fem mill. til oppgradering av holdeplass Lunheim vest, 4,1 mill. til nye lys langs Prestvannet øst og sør, i tillegg til oppgradering av snarveier i Tromsdalen og på Tromsøya.

Strategisk kollektivgruppe består av fylkesråd for samferdsel og miljø, komitéleder byutvikling i Tromsø og avdelingsdirektør for veiavdeling Troms i Statens vegvesen, og fungerer som styringsgruppe for belønningsavtalen for Tromsø.