Skal hjelpe folk med å takle sorgen: - For mange er det tungt å komme seg videre

Bodø-prest Odd J. Eidner snakker om tap, sorg og veien videre i Tromsdalen Menighetshus mandag.

Sorgseminar: Bodø-prest, Odd J. Eidner (innrammet), holder sorgseminar i Tromsdalen Menighetshus mandag kveld. Foto: privat/Rikke Lange. 

nyheter

– De fleste har opplevd å miste noen nære. For mange er det tungt å komme seg videre, sier Eidner.

En naturlig reaksjon

Eidner har lang erfaring med å hjelpe mennesker gjennom sorgen, både som prest i Bodø, forfatter og foredragsholder. Mandag kommer han til Tromsø.

– Sorg er en naturlig reaksjon på tap. Det er ingen sykdom og de fleste kommer seg videre, sier han.

Snakk om sorgen

Alle har ulike måter å arbeide seg gjennom sorgen. Eidner sier den enkelte må finne sin måte, men det er to ting han mener er viktig.

– Vi må snakke om sorgen og finne ord som beskriver de vanskelige følelsene og hvordan vi har det inni oss. Det er også viktig å bruke kroppen og ikke bare munnen. Kom deg ut på tur og vær i bevegelse. Alle må innom disse to tingene i arbeidet med å komme seg videre etter å ha mistet noen, sier han.

Lett å havne i en offerrolle

Bodø-presten sier familie og venner er til stor hjelp for mange i prosessen med å bearbeide sorgen, men i noen tilfeller trenger mennesker hjelp utenifra.

– Under veldig tragiske omstendigheter, som selvmord, trenger noen faglig hjelp for å komme seg videre. Det er veldig lett å gå inn i en offerrolle der de tenker at livet er urettferdig. Dette er ingen god rolle å leve i resten av livet, sier Eidner.

Hjelp i å hjelpe andre

For noen kan det å hjelpe andre i samme situasjon gjøre det lettere å komme seg videre.

– Det handler om å ikke være i offerrollen, men finne et prosjekt som kan gi mening. Noen engasjerer seg i LEVE, som hjelper etterlatte etter selvmord. Andre blir sykepleiere. Disse blir gode ressurspersoner siden de har opplevd tap og sorg på kroppen, sier presten.

Blir igjen for samtaler

Seminaret er gratis og åpent for alle. Etterpå kan deltakerne stille spørsmål.

– Jeg blir igjen hvis noen vil snakke med meg personlig, sier Eidner.