Regjeringen med pengegave: Gir 1,3 mill. til Tvibit

Tvibit får over 1,3 millioner kroner som skal brukes til å gi flere tilbud til barn og unge.

Fornøyd: Både Tvibit og politikerne var i glade for bevilgningen til Tvibit. Fra venstre: Kent Gudmundsen (H), Helga Marie Bjerke (KrF), Morten Skandfer (V), Christian Hyld, leder på Tvibit, og Sif Vik, plan- og utviklingsleder på Tvibit. 

nyheter

– Det er fantastisk og utfordrende, sier Sif Vik, plan- og utviklingsleder på Tvibit.

Realisere innholdet

Pengene er en del av regjeringens gaveforsterkningsordning. Ordningen skal stimulere til økt privat finansiering til kulturlivet. Dette er første gang Tvibit mottar penger gjennom denne ordningen. I fjor fikk Tvibit 5,4 millioner kroner fra Sparebanken Nord-Norge. Derfor bevilges det nå 1.350.000 kroner til huset.

– Den opprinnelige gaven ble gitt for å realisere bygget. Nå kan vi realisere innholdet i bygget og gjøre oss bedre, sier Vik.

LES OGSÅ: Disse er fremtiden til Kultur-Tromsø

Nye tilbud til artister

Pengene skal gå til nye tilbud, blant annet for artister.

– Gjennom disse midlene kan vi jobbe med å utvikle artister i Tromsø, sier Christian Hyld, leder på Tvibit.

Får penger: Tvibit får over 1,3 millioner kroner gjennom regjeringens gaveforsterkningsordning. Fra venstre: Morten Skandfer (V), Kent Gudmundsen (H), Helga Marie Bjerke (KrF), Sif Vik, plan- og utviklingsleder på Tvibit, og Christian Hyld, leder på Tvibit. 

 

Heder og ære

Knut Gudmundsen (H) møtte opp på Tvibit sammen med Helga Marie Bjerke (KrF) og Morten Skandfer (V) for å dele nyheten.

– Det ligger heder og ære i å motta denne bevilgningen. Det er en seier for det arbeidet Tvibit har gjort. Tvibit har et stort nedslagsfelt og er et ikon i Norge, sier Gudmundsen.

LES OGSÅ: De ble glemt i Statsbudsjettet - får likevel 800.000 kroner

Gjør det bra

Tvibit har et bredt tilbud til unge i Tromsø, og de får ros for arbeidet de har gjort.

– Tvibit leverer på mange plan for ungdom i Tromsø. De blir vist tillit når de mottar denne bevilgninga. De har vist at de gjør det bra, sier Skandfer.

– Her kobles unge artister med etablerte artister. Det er et unikt samspill, sier Bjerke.

– Mange unge finner en fin sosial støtte på Tvibit. Det er en dør inn til aktiviteter for barn og unge, sier Gudmundsen.

LES OGSÅ: Slik skal de styrke nordnorsk litteratur

Ønsker flere private bidrag

Politikerne etterlyser nå flere private som ønsker å investere i kulturlivet.

– Kultur er en god investering. Vi skulle gjerne sett flere private som bidrar, sier Gudmundsen.