Slik kan Tromsøs nye bydel bli

Fire arkitektfirmaer presenterte sin visjon for Vervet i et folkemøte på Verdensteatret.
nyheter

Prosjektleder i Totalrenovering, Bård Sverdrup, tror de på folkemøtet kan bidra til å påvirke hvilket arkitektfirma de kommer til å benytte seg av.

Tirsdag kveld var det folkemøte på Verdensteateret ledet av Nordnorsk Design- og Arkitektursenter (NODA) og Totalrenovering. Der skulle arkitekturfirmaene AT plan & arkitektur, Code illustrator future, Snorre Stinessen arkitektur & design, samt LPO arkitekter, vise fram sine forslag til hvordan de mener det nye Vervet bør bli.

Verken NODA eller Totalrenovering hadde sett forslagene før de ble vist på storskjermen.

– En av arkitektene fortalte meg at dette er første gangen de leverer et forslag som blir vist i et folkemøte like etter, forteller Michele Widerøe i NODA.

LES OGSÅ: Med dette grepet skal Ramberg endre måten kommunen driver byutvikling (pluss)

PÅVIRKER: Prosjektleder i Totalrenovering, Bård Sverdrup, tror personene på folkemøtet kan påvirke hvilket arkitektforslag som blir valgt.  Foto: Jørn Myreng

Vil ha åpenhet

Etter at forslagene er lagt fram vil en evalueringsgruppe, med Gisle Løken fra 70 grader nord arkitektur i spissen, komme fram til hvilket forslag som er det beste.

I denne evalueringsgruppa sitter blant andre Bård Sverdrup.

– Vi hadde visse krav som vi sendte til arkitektene før de begynte å skissere. Dette var blant annet historisk perspektiv, mulighet til å ha museum i området, hotellvirksomhet, estetiske kvaliteter, bokvaliteter, bymiljø og byliv, forteller prosjektlederen.

– Har de som er på folkemøtet noe å si når valget skal tas?

– Vi har opprettet et folkemøte for å skape engasjement rundt prosjektet. Vi ønsker å ha en åpenhet rundt dette slik at valgene ikke blir tatt bak lukkede dører. Samtidig tror jeg de i gruppa kan bli påvirket dersom det er stort engasjement blant folk på forslagene.

LES OGSÅ: Slik vil arkitektstudentene forme nordbyen

– Fantastiske forslag

Etter at de fire arkitektfirmaene hadde lagt fram sine forslag, var Sverdrup mildt sagt overveldet.

– Forslagene var fantastiske og utrolig flotte. Nå blir det opp til oss å evaluere og komme fram til en løsning, enten det blir ett forslag vi går for, eller en kombinert løsning mellom flere forslag, sier Sverdrup.

– Akkurat nå vil det ikke være mulig å plukke fram noen favoritter.

– Glad for ambisjonsnivået

Blant de tilmøtte på folkemøtet var komitéleder for byutvikling, miljø og transport i Tromsø kommune, Ragni Løkholm Ramberg, som så på forslagene med store øyne.

– Jeg er veldig glad for ambisjonsnivået, og at de ser potensialet som er i dette prosjektet. Dette kan være starten på arbeidet mot nordbyen.