Vil ikke slippe vannscootere nærmere land

Fylkesråd Willy Ørnebakk (Ap) mener oppheving av vannscooterforskriften fører til mer kjøring nær land og økt ulykkesrisiko.

VANNSCOOTER-NEI: Fylkesråd Willy Ørnebakk vil opprettholde vannscooterforskriften. 

nyheter

– En oppheving av vannscooterforskriften vil med all sannsynlighet føre til økt vannscooterbruk nær land og medføre økt risiko for ulykker og forstyrrelser på mennesker og natur. Økt bruk av vannscooter er også i strid med målsettingen om redusert energiforbruk og klimautslipp, heter det i samferdselsesfylkesrådens innstilling til vedtak i høringen til forslaget om oppheving av vannscooterforskriften som Klima- og miljødepartementet har sendt ut.

– Vannscootere har bare vært tillatt i Norge i tre år, og ulovlig kjøring har allerede blitt et stort problem noen steder i landet, heter det i uttalelsen.

Fylkesråden mener naturopplevelsen for kano- og kajakkpadlere forringes og risikoen økes av vannscootere i høy fart, og at scooterne vil være en ny belastning for sårbare og utsatte sjøfuglbestander.