Vil teste el-taxier

Tirsdag vedtok fylkesrådet å øke antall reservedrosjeløyver i Tromsø. Reserveløyver med tilknytningspunkt til Din Taxi økes med tre, til total ni.

Daglig leder i Din Taxi, Thomas Johansen.  Foto: Trond Tomassen

nyheter

Fylkesrådet vedtok også at det opprettes fem midlertidige reserveløyver med krav til bruk av nullutslippskjøretøy. De opprettes for perioden 1.9.2017 til 31.8.2018.

LES OGSÅ: Vil teste ut el-taxi

Etter prøveperioden skal det vurderes om de blir permanente. Løyvene fordeles mellom taxisentralene i Tromsø, med tre til Din Taxi.

LES OGSÅ: Ni av ti tromsøværinger positive til el-taxi