Vil vurdere større ferge

Fylkesrådet har vedtatt at kontrakten for drift av fergesambandet Brensholmen-Botnhamn for perioden 27. april til 3. september 2017 tildeles Torghatten Nord AS.

Ferga mellom Botnhamn og Brensholmen. 

nyheter

Kontrakten baseres på drift av sambandet med en ferge med kapasitet på minst 20 personbiler.

Fylkesrådet vil vurdere tiltak for kapasitetsøkning i høysesongen, og spørsmålet om ombygging av fergekaiene i sambandet for å kunne benytte større ferge.