Vil rive gymsalen på Sommerlyst for å bygge avlastningsboliger

Kommunen er i sterkt behov av nye barne- og avlastningsboliger for funksjonshemmede. Nå foreslås det å bygge slike på Sommerlyst.

RIVES: Administrasjonssjefen foreslår å rive den gamle gymsalen på Sommerlyst for å bygge avlastningsboliger. Foto: Google 

nyheter

Det er politikerne i kommunestyret som skal fatte endelig vedtak onsdag, men om de følger innstillingen fra administrasjonssjef Britt Elin Steinveg så blir den gamle gymsalen på Sommerlyst jevnet med jorda – og i alt ti boenheter for funksjonshemmede barn og unge kommer isteden.

Prekært behov

To av enhetene vil være permanentboliger, de øvrige åtte vil være avlastningsplasser.

Behovet for slike boenheter ble prekært etter at Nansenveien på Sør-Tromsøya ble stengt på dagen for noen år siden.

Etter den tid har pleietrengende barn og unge hatt tilbud på gamle Berglund på Berg, og i Iver Walnums vei.

Forsinkelser etter vedtak

Prosjekteringen av barne- og avlastningsboligene skulle egentlig allerede vært godt i gang, men kommunestyret fattet vedtak om å utrede hvorvidt gymsalen kunne brukes til idrettsformål isteden.

Dette har forsinket prosessen, men nå ser det altså ut til at det blir barne- og avlastningsboliger.

Utredet flere alternativer

Administrasjonen i kommunen har utredet om det går an å bruke en annen tomt på Bymyra til formålet, men har droppet disse planene ettersom man anser tomta som dårlig egnet for dette.

«Eiendom på Bymyra er for liten og arealet er vurdert som mindre egnet til barne- og avlastningsformål. Alternativ lokalisering på Bymyra vurderes derfor ikke videre», skriver administrasjonssjefen i saksfremlegget.

Nært skolen

Fordelene med gymsalstomta er flere ifølge administrasjonen.

* Den ligger sentralt til i forhold til fremkommelighet og transport

* Den trenger ikke å omreguleres eller opparbeidet, man kan starte byggingen raskt

* Den ligger som nabo til Sommerlyst skole – der flere av barna- og ungdommene i boenhetene vil få sin skoleundervisning

Dersom politikerne vedtar å rive gymsalen og isteden bygge boenheter vil disse kunne stå klare i løpet av 2018.