Bøe foreslo skattelette – fikk motbør fra kommunestyret

Høyres Erlend Svardal Bøe fikk ikke med seg kommunestyret på å utrede senking av eiendomsskatten i Tromsø.

Møtte motbør: Høyres Erlend Svardal Bøe foreslo skattelette.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Bøe foreslo at en senking av eiendomsskatten skulle innarbeides i kommunens fremtidige budsjetter og økonomiplaner – og at konsekvensene av dette skulle analyseres.

Forslaget var et omforent forslag fra hele den borgerlige siden, og Bøe hadde håp om at også Arbeiderpartiet skulle bli med.Flørtet med Arbeiderpartiet

– Dette er et forslag som stort sett er det samme som Arbeiderpartiet, Rødt og SV allerede har fremmet, sier han.

Arbeiderpartiet lot seg ikke sjarmere. Gruppeleder Brage Larsen Sollund mente at det Bøe etterlyser allerede ligger på bordet.

– Utredningen står i økonomiplanen – noe den har gjort de siste årene. Den viser at hver promille i senking tilsvarer 17 millioner kroner dersom ikke grunnfradraget endres, sier han.

Strammere budsjettering

Han mener at det vil være unødvendig å bruke administrative ressurser på å lage en utredning på nytt.

- Det er alltid hyggelig med flørting fra Høyre, dette er jo attpåtil flørting for et forslag som vi vedtok for et halvt år siden. Da ser jeg ingen grunn til at vi ikke skal stemme for det på nytt.

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg gikk ikke konkret inn på senking av eiendomsskatten, men fortalte at administrasjonen har tenkt å innføre en ny budsjetteringsordning der arbeidet begynner allerede i september.

– I dag legges budsjettforslagene fram i desember, men vi ønsker å være tidligere ute for å få mer tid, sier hun.

– Vi har også gitt enhetslederne beskjed om å komme inn med forslag på kutt – og hvilke konsekvenser disse vil få, sier hun.


Nå skal kommunestyret diskutere lederlønningene til sine egne

Lønnshoppet til to kommunale toppsjefer skal nå diskuteres i kommunestyret.


Mangler 70 mill. kroner

Hun pekte på at kommunen allerede i dag har en trang økonomi.

– En prognose for 2018 viser at vi har 70 millioner kroner for lite til å kunne gjennomføre allerede vedtatte oppgaver, sier hun.

Selv om forslaget kom fra borgerlig side ble Bøe og Høyre kritisert av «sine egne».

Fremskrittspartiet mente at Høyre var på grensen til populistiske når de på den ene siden foreslo senking av eiendomsskatten, for så å stille seg bak bompenger.

Møtte motbør fra «kamerater»

– Husker ikke Høyre hva de har stemt for? Badeland, Otium og Helsehuset vil påføre kommunen økte utgifter på 200 millioner kroner om året?»

– Når skal de begynne å se helheten – at alt henger sammen.

Bøe fikk ikke støtte for forslaget om senking av eiendomsskatt, men fremmet isteden et tilleggsforslag om at kommunen skal unngå økning av eiendomsskatten i 2018 og at den på sikt skal fases ut. Det ble enstemmig vedtatt.