Disse veiene i Tromsø er stengt på grunn av skredfare

nyheter

Det har de siste dagene vært ekstrem høy snøskred-fare rundt i fylket og varslet onsdag er vurdert til farenivå 3 i Tromsø:

- Krevende forhold. Bygevær kan gi store lokale forskjeller. Vær svært varsom i leområder med nysnøflak. Naturlig utløste skred kan forekomme, skrive NVE på varsom.no.

Derfor er også to av fylkesveiene i Tromsø kommune stengt tidlig onsdag og kan bli stengt igjen i løpet av dagen:

Fylkesvei 91 på strekket Breivikeidet - Hov er stengt på grunn av fare for ras. Statens vegvesen vil gjøre en ny vurdering klokka 10.00 torsdag.

Fylkesvei 293 på strekket Rennelv - Fornes ved Holmbuktura er også stengt på grunn av fare for ras. Statens vegvesen vil gjøre en ny vurdering klokka 08.00 torsdag.