Kommunen krever sikring av Skattøra-skråning

En skråning langs Ringveien på Skattøra må sikres med veirekkverk, krever kommunen.

SIKRES: Kommunen ber om at skråningen sikres umiddelbart. 8foto: Tromsø kommune 

nyheter

Kommunen har vedtatt å pålegge Tromsø Maritime Næringspark AS å gjennomføre sikring av Ringveien ovenfor eiendommen 125/644 ved at det monteres veirekkverk og/eller annet stengsel, samt stans av videre arbeider. De får frist til å gjennomføre pålegget innen 7. april.

LES OGSÅ: Slik kan Tromsøs nye bydel bli

I et brev til selskapet viser kommunen til at det er godkjent utfylling på land og sjø for å etablere byggegrunn for industriformål på eiendommene. Kommunen mener imidlertid ikke at de ikke har fått noen igangsettingssøknad for uttak av masser, og frykter at noen kan falle ned fra veien.

– Sikring av skjæringstopp må utføres umiddelbart slik at personer ikke kan komme til skjæringstoppen samt at kjøretøy ikke kan havne utenfor etter utilsiktet hendelse, konkluderer kommunen.

LES OGSÅ: Advarer mot forurensningsfare ved nytt søppeldeponi i Kattfjord (for abonnenter)

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms innen tre uker.