– Vi satser på å få mer tid til dem som virkelig trenger vår hjelp

Nav digitaliserer seg og innfører en ny arbeidsmetode. Nå oppfordres brukerne til å klare seg hjemmefra.

Selvhjelp: Nav har investert mye penger i digitale løsninger, som skal lette prosessen og kommunikasjonen mellom Nav og brukerne. Veileder Axel Sveaass og Nav-leder Geir Jakobsen håper dette vil frigjøre mer tid, til å hjelpe dem som virkelig trenger deres hjelp.   Foto: Michael Jensen

nyheter

– Den nye arbeidsmetoden handler om å modernisere Nav, og ingen modernisering skjer uten digitalisering. Endringen vil frigjøre tid hos oss, som vi ønsker å bruke på dem som trenger det mest, sier Geir Jakobsen, Nav-leder i Tromsø.

LES OGSÅ: Nav med overforbruk på 7,41 millioner i fjor

Digitalisering

Nav-brukerne vil i løpet av neste uke bli oppfordret til å bruke digitale løsninger, fremfor å møte opp på Nav-kontorene personlig.

– Den nye arbeidsmåten skal gi bedre tjenester, og mer tid til tettere oppfølging. De fleste som oppsøker Nav er erfarne nettbrukere, og trenger dermed ikke å bruke tid på å stå i kø, sier Bente Ødegaard, fungerende fylkesdirektør i Nav Troms.

Hjelp til selvhjelp

Det blir fortsatt mulig å oppsøke Nav-kontorene, men oppfordringen og målet er at brukerne i større grad skal kunne hjelpe seg selv.

– Vi vil gjøre brukerne våre selvhjulpne, det er hele poenget med endringen, sier Ødegaard.

I løpet av 2016 tok Nav-kontorene i Norge imot rundt 8,5 millioner henvendelser. Mange av disse sakene kunne vært løst fra sofaen hjemme, ved å bruke telefon eller internett, hevder Jakobsen og Ødegaard.

– Nav Tromsø har vært testpilot, og tilbakemeldingene er positive fra brukerne. De får større frihet, lettere hjelp, bedre svar og vi får mer tid til å legge til rette for flere.

LES OGSÅ: 9,4 prosent av arbeidsstyrken uten jobb

Spesialiserer seg

Nav spesialiserer seg og setter inn eksperter til å svare på spørsmål, som kommer inn på de digitale plattformene. Veilederne på sin side, vil få mer tid til å hjelpe dem som kommer til Nav-kontorene.

– Arbeidsmetoden er en endring for å få fram den beste servicen, slik at vi kan veilede og gi brukerne best mulig svar på det de lurer på, sier Axel Sveaass, veileder i Nav Tromsø.

– Det som gir meg motivasjon som veileder er å se en god CV bli fylt ut. Jeg er også glad for å kunne bistå i prosessen med å få arbeidsledige ut i jobb, legger han til.