Fortsatt lav ledighet i Troms

Det er nå 1.786 helt arbeidsledige i Troms.

Illustrasjon.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det utgjør en ledighet på to prosent. Den nasjonale arbeidsledigheten er på 2,9 prosent.

Siden mars 2016 har det vært en nedgang i ledigheten på syv prosent i Troms, opplyser Nav i ei pressemelding. Det er ifølge Nav størst nedgang blant unge mellom 20 og 24 år, hvor det nå er 283 ledige. Det er 80 personer færre enn på samme tid i fjor.


 

– Ungdom er en av våre aller høyest prioriterte grupper, og vi jobber helt bevisst for at de ikke skal bli gående lenge hos oss, sier fungerende fylkesdirektør i Nav, Bente Ødegaard.

1. januar 2017 ble det innført aktivitetskrav for unge sosialhjelpsmottakere. Dette er noe Nav mener har bidratt til en ledighetsreduksjon i den aldersgruppa.

I Troms er det nå 1.364 offentlig utlyste stillinger. Størst andel er innen pleie og omsorg (389), 282 er undervisningsstillinger og 95 er serviceyrker og «annet arbeid».

Det er i Bardu (0,9 prosent) det er lavest ledighet. Deretter følger Målselv (1,4 prosent), Storfjord (1,6 prosent) og Karlsøy (1,7 prosent). Lavangen (4,2 prosent), Balsfjord (3,8 prosent) og Nordreisa (3,5 prosent) har høyest ledighet.