Skitten gummi satte UNNs sterilforsyning ut av spill i tre dager

Det ble bare rør da 26 år gamle gummipakninger smuldret opp og ble spylt utover UNNs sterile operasjonsutstyr.

OPERASJON: Ved anestesi- og operasjonsavdelingen ved UNN har det de siste dagene vært hektisk som følge av gummipartikler i vannforsyningen. Steriliseringsmaskinene ble tilgriset og utstyr måtte sendes til Harstad for rensing. Foto: Rune Stoltz Bertinussen 

ALT I ORDEN: Drifts- og eiendomssjef Kristina Bratrein kan fortelle at alt er oppe og går som normalt igjen etter tre utfordrende dager. Foto: UNN 

nyheter

Siden onsdag har det i anestesi- og operasjonsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge vært unntakstilstand.

Tirsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i et rør i C-fløyen. Da de ansatte skulle stenge vannet for å utbedre lekkasjen, benyttet de seg imidlertid av ventiler som ikke hadde vært i bruk siden starten av 90-tallet.

Idet ventilene ble lukket, og igjen åpnet, smuldret de 26 år gamle gummipakningene opp, og gufne gummipartikler havnet i den rene vannforsyningen til sykehuset.

- En enorm utfordring

Dette ble oppdaget onsdag, da ansatte ved sterilforsyningen ved sykehuset åpnet autoklavene – store maskiner som steriliserer sykehusets utstyr. Filtrene i maskinene var tilgriset og full av gugge.

– Når steriliseringsmaskinene ikke steriliserer, er det en enorm utfordring i systemet, sier fungerende drifts- og eiendomssjef, Kristina Bratrein, til iTromsø.

Som følge av forurensningen, har flere operasjoner ved sykehuset blitt utsatt og pasienter og ansatte har blitt oppfordret til å drikke vann fra flasker eller dunker.

– Vi satte umiddelbart i gang tiltak for å hindre at vi måtte stryke operasjoner, opplyser Bratrein.

Sendte utstyr til Harstad

Torsdag ble det blant annet sendt utstyr med buss til Harstad for rensing. Fredag var det sterile utstyret tilbake på UNN i Tromsø.

– Vi har likevel vært nødt til å utsette 18 planlagte operasjoner ved sykehuset mellom onsdag og fredag. Det dreier seg dog om planlagte operasjoner, altså plastikk- ortopedi- og gastrokirurgi, sier kommunikasjonsrådgiver ved sykehuset, Per-Christian Johansen.

– Vi har hele tiden hatt beredskap for de mest kritiske pasientgruppene, fortsetter han.

– Hvorfor har ikke UNN offentliggjort informasjon om vannlekkasjen og de forholdsvis store konsekvensene den har fått for dere?

– Vi trodde hele tiden, time for time, at dette skulle bli utbedret. Det er selvfølgelig beklagelig for de få pasientene som er rammet og som har fått sine operasjoner utsatt, men det berørte samtidig ikke veldig mange pasienter, svarer Johansen.

Dramatisk for ansatte

Gummiforurensningen påvirket ikke hele UNN-systemet.

– Vi hadde fremdeles et par bygg med annet vanninntak, hvor vi også hadde steriliseringsmaskiner, men det var ikke nok til å ta unna det store volumet vi har i den daglige driften av sykehuset. Konsekvensene ble imidlertid ikke så store som vi hadde grunn til å frykte. Vi ble nødt til å rokere litt, sier Bratrein.

Kilder ved UNN, som av hensyn til jobben ønsker å være anonyme, opplyser dog at de opplevde situasjonen som dramatisk.

– Det var vanskelig å vite hvilket utstyr som var sterilisert før og etter lekkasjen og forurensningen. Det ble mye oppstyr da man forsøkte å finne ut av det. Vi kunne jo ikke operere, sier en av dem.

De ansatte fikk i tillegg beskjed om at å tenke seg om opp til flere ganger før de åpnet sterilt utstyr, ettersom tilgangen på dette var begrenset og man ikke hadde noe på lager.

Lørdag var vannet rent igjen og steriliseringsmaskinene gikk som normalt.

– Faren ved slike hendelser er at det skal skje igjen. Vi har derfor begynt å evaluere hva som skal gjøres for å unngå akkurat det, sier den fungerende drifts- og eiendomssjefen.