Innfører nytt økonomisk regime i kommunen

Driftsbudsjettene i kommunen bør ikke komme som julekvelden på kjerringa på de forskjellige enhetene.

BEDRE PLANLEGGING: Ifølge administrasjonssjef Britt Elin Steinveg vil planlegging og tilpasning av kommunens virksomhet bli bedre dersom budsjettene blir lagt tidligere på høsten. 

HØSTBUDSJETT: Kommunens budsjett vil bli vedtatt allerede i september. Dagens system med budsjettvedtak i desember skal fases ut. 

nyheter

Enkelt fortalt kan man si at det er bakgrunnen til et helt nytt økonomisk regime som nå skal innføres.

Det er administrasjonssjef Britt Elin Steinveg som har tatt med seg filosofien fra sin tidligere arbeidsplass – Universitetet i Tromsø.

Les ogspå:

Nekter å godkjenne ekstraregning på 15 millioner

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg anbefaler IKKE å godkjenne en ekstraregning på 15 millioner kroner for den nye havneterminalen.


Budsjettene tidlig på høsten

– Der kjørte vi systemet i flere år, og nå ønsker jeg å innføre det i kommunen, sier Steinveg til iTromsø.

Allerede fra høsten av vil det nye systemet være innfaset.

– Når vi legger budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2019 til 2021 vil vi jobbe etter dette systemet, sier Steinveg.

Den største forskjellen fra dagens ordning er at de kommunale budsjettene skal spikres i september istedenfor i desember.

– Når du som enhetsleder får ditt driftsbudsjett i desember – eller kanskje så sent som i januar – vil du ikke kunne planlegge ditt virksomhetsår. Du havner gjerne ut i februar før du har fått tilpasset drifta, sier Steinveg.

Les også:


Kan starte friskt

I det nye systemet vil enhetslederne få vite hvor mye penger de har å rutte med tidlig på høsten.

– Da kan de tilpasse virksomheten slik at de kan sette i gang direkte når året starter, sier Steinveg.

Om enheter må styre ned så får de bedre tid på seg, er tanken.

– Men har dere alle tall på bordet i september?

– De store trekkene har vi. Vi vet hvilke overordnede rammer vi har, det vet vi fra revidert statsbudsjett som legges fram i mai, sier Steinveg.

Få overraskelser på høsten

I statsbudsjettet som legges fram på høsten er det sjelden store endringer for kommunene.

– Når vi legger budsjettene for enhetene tidligere så vil de få sin ramme avklart i god tid, sier Steinveg.

Dessuten vil virksomheten ute i enhetene være mer i "vater" med den økonomiske virkeligheten – og ikke være preget av hvorvidt man må styre ned eller opp.

Bedre planlegging

Det nye systemet vil rotere rundt tre forskjellige grunnlagsdokumenter.

På våren vil administrasjonssjefen levere et såkalt utfordringsnotat til politikerne der hun beskriver de utfordringene kommunens virksomhet står overfor.

I forbindelse med budsjettarbeidet på høsten vil det bli lagt fram et orienteringsbrev om den økonomiske stoda og et forslag til budsjett.

Les også:

Vil rive gymsalen på Sommerlyst for å bygge avlastningsboliger

Kommunen er i sterkt behov av nye barne- og avlastningsboliger for funksjonshemmede. Nå foreslås det å bygge slike på Sommerlyst.


Bestilling til enhetene

Etter at budsjettene er satt vil det bli sendt et bestillingsbrev til enhetene om hva de skal levere av tjenester – og hvilke rammer de har å forholde seg til.

Hun mener at kvaliteten på planleggingsarbeidet vil bli bedre.

– Som enhetsleder vil du kunne rapportere på våren og planlegge på høsten. Arbeidsbyrden vil bli bedre fordelt ut over året, sier hun.

Gode tilbakemeldinger

Enhetslederne i kommunen har fått presentert det nye budsjetteringssystemet – og tilbakemeldingene er overveiende positive.

– Jeg har faktisk ikke fått noen negative reaksjoner. De skjønner logikken bak – og de ser de positive effektene for dem selv, sier Steinveg.